Các hiệp định về sở hữu trí tuệ

Posted by A&S Law on 15-11-2017

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ là nền tảng của của hệ thống của hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế, được các quốc gia thành viên dựa theo để thực hiện

Hai trụ cột cột chính của hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay là Công ước Paris được thông qua vào năm 1883 và Công ước Berne được thông qua vào năm 1886. Tiếp đó, là các hiệp định khác về sở hữu trí tuệ cũng được thông qua dựa theo xu hướng phát triển của thời đại. Đặc biệt để tạo điều kiện cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nhiều nước trên thế giới hệ thống đăng ký quốc tế Madrid đã ra đời. Với cơ sở pháp lý chính là Thỏa ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế năm 1891, và Nghị định thư Madrid ra đời năm 1989 có sự tham gia của các nước Mỹ, Nhật, Anh, Hàn Quốc, Singapore, Australia và bắt đầu có hiệu lực năm 1/12/1995. Năm 1995, việc thành lập Tổ chức thương mại thế giới WTO đã giúp cho pháp luật của các quốc gia là thành viên của WTO về sở hữu trí tuệ được đồng nhất hóa khi mà tất cả các thành viên đã cùng nhau phê chuẩn Hiệp định TRIPS (quy định các khía cạnh chung về liên quan đến các khía cạnh chung về thương mại của quyền sở hữu trí tuệ) trong đó thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu liên quan đến việc bảo hộ một số loại quyền sở hữu trí tuệ chính.

Không dừng lại ở đó, đi cùng với sự phát triển của công nghệ mới, đặc biệt là Internet đã làm cho hệ thống các hiệp định về sở hữu trí tuệ không ngừng thay đổi theo để đảm bảo cho pháp luật các quốc gia thành viên được hài hòa. Chẳng hạn như, Hiệp ước về quyền tác giả và hiệp ước về ghi âm, biểu diễn của WIPO tạo ra nền tảng bảo vệ lợi ích của các tác giả, nhạc sỹ, nghệ sỹ có thể yên tâm sử dụng Internet để sáng tạo, để quảng bá sản phẩm của mình mà không sợ bị đạo lại, ăn cắp bản quyền trong thời đại mà thứ gì cũng ở trên Internet như hiện nay.

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ giúp pháp luật quốc gia về vấn đề này có sự hài hòa đáng kể nhưng không phải đồng nhất, giống nhau toàn bộ mà vẫn có những khác biệt đáng kể tùy theo đặc điểm lập pháp, nền văn hóa mỗi nước. Thế nên, tốt hơn hết là vẫn nên tìm hiểu đôi chút về hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan hoặc xin tư vấn của các đại diện sở hữu trí tuệ để hiểu biết thêm về hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ mỗi nước.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Vì sao phải đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ là cách duy nhất để bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài. Tạo hành lang pháp lý bảo vệ loại tài sản vô hình này.   Trong thời đại hiện […]

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, pháp luật có những biện pháp khác nhau để bảo vệ những loại tài sản này.   Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại tài […]

Luật về sở hữu trí tuệ

Luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam được ra đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống trong nước có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ   Luật sở […]

Đại diện sở hữu trí tuệ là gì?

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí […]

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là việc đăng ký tại cơ quan nhà nước nhằm xác lập quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ. Tài sản sở hữu trí tuệ […]

Facebook của chúng tôi