Đăng ký bản quyền tác giả

Các loại quyền tác giả

Các loại quyền tác giả-Quyền tác giả bao gồm hai loại quyền là quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó quyền nhân thân là quyền gắn liền với tác giả và có một phần quyền nhân thân không được […]

Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả- Chủ sở hữu quyền tác giả có những quyền gì? Các quyền này có phụ thuộc vào việc nộp đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả hay không? Chủ sở hữu […]

Đăng ký bản quyền trang web

Đăng ký bản quyền trang web hay bản quyền website sẽ giúp cho bạn bảo hộ đượcquyền tác giả của mình đối với giao diện thể hiện của website, code của trang web, hình thức thể hiện của ý tượng của bạn thông […]

Bảo hộ quyền tác giả tăng thêm 25 năm

Bảo hộ quyền tác giả tăng thêm 25 năm theo đó thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng… được nâng từ 50 năm lên 75 […]

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm như thế nào? Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm gồm những tài liệu gì. Quyền tác giả đối với phần mềm có được sau 01-02 ngày làm việc Đăng ký bản […]

Đăng ký bản quyền tại Hà Nội

Đăng ký bản quyền tại Hà Nội, bạn muốn đăng ký bản quyền tại Hà Nội. Làm cách nào đăng ký bản quyền tại Hà Nội. Hướng dẫn đăng ký bản quyền tại Hà Nội. Đăng ký bản quyền tại Hà Nội sẽ giúp […]

Quy định về các loại quyền tác giả

Quy định về các loại quyền tác giả theo luật Bản quyền tác giả Việt Nam bao gồm quyền tài sản và quyền nhân thân Quy định về các loại quyền tác giả-Quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện […]

Đăng ký bản quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký bản quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn tại phía Nam Việt Nam phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa […]

Đăng ký bản quyền tại Hải Phòng

Đăng ký bản quyền tại Hải Phòng thành phố ven biển, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình. Để đăng ký bản quyền tác giả tại Hải Phòng thì cũng giống như […]

Hệ thống bản quyền ở Việt Nam

Hệ thống bản quyền ở Việt Nam, ngay từ bản hiến pháp đầu tiên bản quyền đã được đề cập đến và được coi là một trong những tài sản cần được bảo vệ theo quy định của pháp luật […]

Nguồn gốc và sự phát triển bản quyền

Nguồn gốc và sự phát triển bản quyền được tiến sỹ Vũ Mạnh Chu- Cục Trưởng Cục Bản Quyền Tác Giả giới thiệu trên trang web của cục sở bản quyền tác giả. Trên khắp thế giới, quyền của những người sáng tạo được […]

Tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả

Tác phẩm được bảo hộ bản quyền tác giả bao gồm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc kí tự. Tác phẩm được luật pháp quốc gia và Công […]

Bản quyền logo tại Hà Nội

Bản quyền logo tại Hà Nội, hướng dẫn đăng ký bản quyền logo. Dịch vụ đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội nhanh nhất, hãy để chúng tôi giúp bạn ghi nhận bản quyền tác giả cho logo của mình. Để đăng ký bản quyền […]

Đăng lại tin tức có vi phạm sở hữu trí tuệ không?

Đăng lại tin tức có vi phạm sở hữu trí tuệ không. Hiện nay một trong những vấn đề được quan tâm đó chính là việc các báo tự lấy bài của nhau. Hành động “xào nấu” lại tin tức của báo […]

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các căn cứ sau: Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ 1. Quyền tác […]

Facebook của chúng tôi