Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Ấn Độ

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Ấn Độ là việc cần phải làm của các cá nhân, tổ chức kinh doanh hoặc có mối liên hệ kinh doanh tại Ấn Độ. Ấn Độ nền kinh tế lớn thứ tư […]

Thủ tục Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam

Thủ tục Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam. Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế Đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid. Theo quy định thì mọi cá […]

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Lào là thị trường chính của Việt Nam cho nhiều mặt hàng và đăng ký nhãn hiệu tại Lào rất quan trọng. Vì vậy, Bảo Hộ Thương Hiệu cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Lào cho doanh […]

Bảo hộ thương hiệu tại Ấn Độ

Bảo hộ thương hiệu tại Ấn Độ – Ấn Độ nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nếu tính theo sức mua ngang giá và đang dần giữ vị trí quan trọng về dịch vụ thuê làm bên ngoài […]

Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid

Nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid giống và khác gì nhau, khi nào nên đăng ký theo Thỏa ước madrid (Madrid Agreement) và khi nào sử dụng Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol) Thỏa ước Madrid  và nghị […]

Nhãn hiệu tại Mỹ

  Nhãn hiệu tại Mỹ mà cụ thể là giá trị thương hiệu, nhãn hiệu của các cá nhân, tổ chức đang kinh doanh và sinh sống tại Mỹ đang góp phần không nhỏ vào sự thịnh vượng của Quốc gia […]

Nhãn hiệu tại Nhật Bản

Nhãn hiệu tại Nhật Bản là các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác. Hiện nay Nhật Bản đã là thành viên của công ước Paris và […]

Nhãn hiệu tại Malaysia

Nhãn hiệu tại Malysia được hiểu là một dấu hiệu được sử dụng với mục đích để chứng minh sự liên kết giữa một người có quyền sử dụng dấu hiệu đó với các sản phẩm dịch vụ của mình. Nhãn hiệu theo […]

Nhãn hiệu tại Trung Quốc

Nhãn hiệu tại Trung Quốc được coi là các dấu hiệu có thể nhìn thấy và được sử dụng để phân biệt sản phẩm dịch vụ của người này với người khác có cùng nhóm ngành kinh doanh hoặc kênh […]

Nhãn hiệu tại Pháp

Nhãn hiệu tại Pháp cũng giống như nhãn hiệu tại các quốc gia khác, đều được coi là các dấu hiệu giúp phân biệt sản phẩm/ dịch vụ hàng hóa của nhà sản xuất/ cung cấp này với nhà sản […]

Nhãn hiệu tại Campuchia

Nhãn hiệu tại Campuchia cũng như nhãn hiệu hay thương hiệu tại các quốc gia khác mà gần nhất là Nhãn hiệu của Việt Nam đó chính là những dấu hiệu có tính phân biệt giúp phân biệt sản phẩm/ […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Bolivia

Đăng ký nhãn hiệu tại Bolivia, tên chính thức Cộng hoà Bolivia, Quốc gia có biên giới với Brasil ở phía bắc và phía đông, Paraguay và Argentina ở phía nam, Chile và Peru ở phía tây Đăng ký nhãn […]

Công ước Paris về bảo hộ nhãn hiệu

Công ước paris về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa – Đăng ký nhãn hiệu theo công ước paris thì người đăng ký nhãn hiệu có thể nộp đơn bảo hộ ở các nước thành viên với hình thức ban đầu của nhãn hiệu đó […]

Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu tại Triều Tiên

Triều Tiên là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới, Triều Tiên có lịch sử được ghi chép khoảng 3000 năm. Đồng thời đây cũng là một nền kinh tế và khoa học kỹ thuật đáng chú […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ – nền kinh tế lớn thứ tư thế giới nếu tính theo sức mua ngang giá và đang dần giữ vị trí quan trọng về dịch vụ thuê làm bên ngoài tư […]

Facebook của chúng tôi