Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Posted by A&S Law on 28-11-2017

Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng là ai? Ai có quyền chủ đơn đăng ký Kiểu dáng và phải đáp ứng những điều kiện nào thì mới trở thành chủ đơn đăng ký Kiểu dáng.
Chủ đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (sau đây gọi là “chủ đơn”) là tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký Kiểu dáng, chỉ dẫn địa lý.


Khi văn bằng bảo hộ Kiểu dáng được cấp, chủ đơn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ.
Từ những phân tích trên có thể thấy chủ đơn đăng ký Kiểu dáng có thể trở thành chủ văn bằng bảo hộ Kiểu dáng khi mà Kiểu dáng đó được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.
Để có được Giấy chứng nhận này thì Kiểu dáng phải được nộp thành đơn đăng ký và thẩm định theo quy định của pháp luật. Chỉ khi đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn bảo hộ thì Kiểu dáng mới được bảo hộ
* Yêu cầu về tính mới
* Yêu cầu về trình độ sáng tạo
* Yêu cầu về khả năng áp dụng công nghiệp

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Là những yếu tố tác động đầu tiên và trực tiếp tới thị giác của người quan sát. Kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng sản phẩm là yếu tố quyết định tới sự thích thú của người sử dụng. Kiểu […]

Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp để làm gì? Lợi ích có được từ việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì? Thật vậy, bạn thường đặt ra những câu hỏi đó khi nghe ai đó nói bạn cần đăng […]

Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiến hành thông qua thủ tục nộp đơn. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. (a) Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn […]

Tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc trên cơ sở chủ động, người nộp đơn có thể tách đơn (tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn […]

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thủ tục chuyển đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng thì pháp luật sở hữu trí tuệ quy định trước khi Cục […]

Facebook của chúng tôi