Đăng ký sáng chế tại các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Posted by A&S Law on 1-12-2017

dang-ky-sang-che-tai-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap

Đăng ký sáng chế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đồng thời là thành viên của hiệp ước hợp tác sáng chế PCT. Việc bảo hộ sáng chế tại các tiểu vương Quốc Ả Rập được tiến hành theo thủ tục nộp đơn và cấp bằng độc quyền.

Đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Quy trình đăng ký sáng chế tại Ả Rập

1.Quy trình đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A Rập được xem xét qua các giai đoạn sau

2.Yêu cầu tài liệu đăng ký sáng chế tại Arab

– Bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích (Viết theo hướng dẫn)

– Văn bản xác nhận việc chuyển giao quyền từ tác giả cho chủ sở hữu

– Giấy ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự (làm theo mẫu)

– Bản sao đơn đăng ký quốc tế

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế yêu cầu được dịch ra tiếng Anh

– Một bản sao tiếng Anh thông báo kết quả nội dung nếu có

Lưu ý:

– Bản sao chứng nhận thành lập công ty và Bản giao nhiệm vụ cso thể nộp muộn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

– Các tài liệu:

– Bản sao đơn quốc tế PCT

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế (nếu có)

– Bản sao thông báo kết quả nội dung (nếu có)

Yêu cầu phải được nộp cùng thời điểm nộp đơn

3. Hiệu lực văn bằng

Bằng độc quyền sáng chế tại các tiêu vương quốc Ả Rập có hiệu lực kể từ ngày cấp bằng kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực thì hàng năm chủ sở hữu phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm.

Hết 20 năm hiệu lực thì sáng chế sẽ trở thành của chung và không còn thuộc độc quyền của tác giả.

Liên hệ đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Tel: 0914 195 266

Email: vietnam@trademarks.vn

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là việc làm quan trọng để bảo đảm khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế ấy của chủ sở hữu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ hiểu biết về pháp lý […]

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là biện pháp pháp lý để đảm bảo khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế đó cho chủ sở hữu. Đăng ký sáng chế cần đáp ứng tiêu chuẩn và cần tiến hành […]

Hồ sơ đăng ký sáng chế / Giải pháp hữu ích

Để hoàn thành một bộ hồ sơ đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích người nộp đơn cần chuẩn bị: – 02 tờ khai (theo mẫu của Cục SHTT) – 02 bản mô tả sáng chế (viết đáp ứng […]

Cần làm gì trước khi đăng ký Sáng chế

Bạn cần biết gì trước khi đăng ký sáng chế – giải pháp hữu ích? 1. Xác định giải pháp của bạn có thể bảo hộ dưới hình thức nào? Sáng chế hay giải pháp hữu ích 2. Xác định […]

Cách đăng ký sáng chế

Cách đăng ký sáng chế, hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế. Đăng ký sáng chế như thế nào? Baohothuonghieu.net sẽ hướng dẫn người nộp đơn đăng ký sáng chế như sau. Đăng ký sáng chế tại Việt Nam […]

Facebook của chúng tôi