Đăng ký sáng chế tại Mỹ

Posted by A&S Law on 1-12-2017

dang-ky-sang-che-tai-my

Đăng ký sáng chế tại Mỹ, Bảo hộ độc quyền giải pháp tại Mỹ, đăng ký hữu ích tại Mỹ có gì khác so với việc đăng ký sáng chế tại các quốc gia khác như Anh, Pháp, Trung Quốc.

Cũng giống như phần lớn các quốc gia trên thế giới, Pháp luật sáng chế tại Mỹ có quy định “Để được độc quyền thì bắt buộc sáng chế đó phải được nhà nước công nhận” hay nói cách khác, sáng chế đó phải được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ.

Pháp luật Mỹ đưa ra các điều kiện để có thể đăng ký sáng chế tại Mỹ, đó là:

+ Thuộc vào phạm vi đối tượng được bảo hộ sáng chế

+ Tính mới (The novel)

+ Tính sáng tạo ( Tính không hiển nhiên)

+ Tính hữu ích (Useful)

+ Không trái pháp luật Mỹ

Thời hạn thẩm định đơn sáng chế kể từ khi nộp đơn đến khi nhận được bằng độc quyền sáng chế là 18-28 tháng.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là việc làm quan trọng để bảo đảm khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế ấy của chủ sở hữu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ hiểu biết về pháp lý […]

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là biện pháp pháp lý để đảm bảo khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế đó cho chủ sở hữu. Đăng ký sáng chế cần đáp ứng tiêu chuẩn và cần tiến hành […]

Hồ sơ đăng ký sáng chế / Giải pháp hữu ích

Để hoàn thành một bộ hồ sơ đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích người nộp đơn cần chuẩn bị: – 02 tờ khai (theo mẫu của Cục SHTT) – 02 bản mô tả sáng chế (viết đáp ứng […]

Cần làm gì trước khi đăng ký Sáng chế

Bạn cần biết gì trước khi đăng ký sáng chế – giải pháp hữu ích? 1. Xác định giải pháp của bạn có thể bảo hộ dưới hình thức nào? Sáng chế hay giải pháp hữu ích 2. Xác định […]

Cách đăng ký sáng chế

Cách đăng ký sáng chế, hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế. Đăng ký sáng chế như thế nào? Baohothuonghieu.net sẽ hướng dẫn người nộp đơn đăng ký sáng chế như sau. Đăng ký sáng chế tại Việt Nam […]

Facebook của chúng tôi