Điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả

Posted by admin on 27-11-2017

Điều kiện để một tác phẩm được bảo hộ theo Công ước Bern cũng phải đảm bảo được định hình dưới một hình thức nhất định. Công ước cũng quy định rõ các nước thành viên tham gia nếu theo luật pháp nước mình quy định “coi sự tuân thủ các thủ tục như lưu chiếu, đăng kí, thông báo như là một điều kiện để một tác phẩm được bảo hộ thì cũng phải coi đây là một điều kiện bảo hộ theo Công ước”. Các tác phẩm được bảo hộ không phụ thuộc vào việc công bố hoặc chưa công bố nếu như quốc gia có tác phẩm đó là thành viên của Công ước.

Nếu bạn là công dân hay cư dân của một nước là thành viên Công ước Berne, hoặc nếu bạn đã công bố tác phẩm của  mình tại một trong số các nước thành viên của Công ước, thì tác phẩm của bạn  sẽ  tự động được hưởng sự  bảo hộ quyền tác giả theo quy định trong Công ước Berne ở tất cả các nước thành viên còn lại của Công ước này. Ngoài ra, tác phẩm của bạn cũng sẽ được bảo hộ ở các nước thành viên khác giống như các nước  đó bảo hộ các tác phẩm của công dân nước mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc bảo hộ quyền tác giả có tính chất lãnh thổ. Tác phẩm của bạn chỉ được hưởng sự  bảo hộ quyền tác giả  nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn pháp lý được quy định bởi pháp luật về quyền tác giả  của nước mà bạn muốn bảo hộ tác phẩm của mình. Vì vậy, mỗi nước có hệ thống bảo hộ quyền tác giả riêng biệt, dựa trên một hay nhiều đạo luật quy định

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký bản quyền phần mềm

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm, hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm, hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm và thời hạn đăng ký bản quyền phần mềm. Để đươc […]

Đăng ký bản quyền game

Đăng ký bản quyền game, đăng ký bản quyền phần mềm hay đăng ký bản quyền chương trình máy tính…đều tuân thủ theo luật “chứng nhận đăng ký”. Theo đó, việc đăng ký bản quyền game là không bắt buộc […]

Đăng ký bảo hộ bản quyền

Đăng ký bảo hộ bản quyền – hay đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục giúp người sáng tạo ra tác phẩm có thể bảo hộ độc quyền cho các tài sản mà mình đã sáng tạo ra. […]

Các hành vi vi phạm quyền tác giả

Các hành vi vi phạm quyền tác giả được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Theo đó nếu chủ thể có một trong số các hành vi này thì Chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu xử […]

Có phải tác giả luôn là chủ sở hữu của tác phẩm

Tác giả chưa hẳn đã chắc chắn là chủ sở hữu của tác phẩm. Nhiều trường hợp Tác giả là người làm công, làm theo nhiệm vụ của một tổ chức (có thể là một công ty) Tác giả hưởng […]

Facebook của chúng tôi