Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu

Posted by admin on 14-11-2017

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu bộc lộ qua thời gian khi chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng rộng rãi phổ biến trên thị trường nhãn hiệu của mình, quyền sở hữu sẽ được bảo vệ.

 

Nhãn hiệu có thể coi là công cụ tiếp thị có giá trị nhất trong bối cảnh hàng hóa đã trở nên bão hòa, không còn sự độc quyền trong bất kỳ lĩnh vực nào. Nhãn hiệu đôi lúc còn được gọi là thương hiệu, là công cụ để khách hàng phân biệt được sản phẩm, dịch vụ của những nhà sản xuất khác nhau trong cùng một lĩnh vực, trong cùng một loại mặt hàng. Việc kinh doanh của một doanh nghiệp có thành công hay không thể hiện ở giá trị mà nhãn hiệu đó trên thị trường. Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ giúp chủ sở hữu nhãn hiệu bảo vệ được nhãn hiệu của mình và yên tâm quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình trên thị trường.

Khi đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền đặt ký hiệu ® trên nhãn hiệu của mình, điều đó thể hiện nhãn hiệu đã được bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng những sản phẩm mang nhãn hiệu đã được bảo hộ, đặc biệt khi sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài. Khi một nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và sản phẩm mang nhãn hiệu đó được xuất khẩu sang nước ngoài, ký hiệu ® cũng có thể được đặt trong nhãn hiệu nhưng phải chỉ ra các quốc gia đã bảo hộ nhãn hiệu đó.

Khi một người sử dụng nhãn hiệu của người khác mà nhãn hiệu đó chưa được đăng ký thì việc đó cũng không bị coi là trái pháp luật và chủ sở hữu cũng không có cơ sở nào để ngăn chặn hành vi đó. Đăng ký nhãn hiệu là cách duy nhất để chủ sở hữu nhãn hiệu bảo vệ được tài sản sở hữu trí tuệ của mình trong thời buổi thị trường cạnh tranh ngày nay, đăng ký nhãn hiệu sẽ tạo được nền tảng vững chắc cho việc phát triển thương hiệu sau này bởi việc đăng ký sẽ cho chủ sở hữu nhãn hiệu quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu bởi sự công nhận của nhà nước, nhà nước bảo vệ và bảo đảm quyền này cho người đăng ký.

Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ
Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích
Email: banquyenlogo@gmail.com
Hotline: (+84)972817669
Tel: (+84) 435551315

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tra cứu nhãn hiệu nhanh

Tra cứu nhãn hiệu nhanh, giá rẻ. Tra cứu trước khả năng đăng ký không phải là một bước bắt buộc phải thực hiện trong quá trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền…Tuy […]

Thời hạn trả lời thông báo thiếu sót

Sau khi thẩm định hình thức của đơn đăng ký thương hiệu, Cục sẽ ra thông báo yêu cầu chủ đơn sửa chữa các thiếu sót có trong đơn đăng ký.   Sau thời gian thẩm định hình thức là […]

Thời hạn trả lời thông báo xét nghiệm nội đơn

Để một nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, nhãn hiệu sẽ phải trải qua giai đoạn thẩm định nội dung để Cục sở hữu trí tuệ có thể đưa ra quyết định cuối cùng.   Việc thẩm định […]

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu là một trong số những cách để chủ sở hữu thương hiệu khai thác được lợi ích từ thương hiệu và cũng có thể coi là chia sẻ lợi ích đó cho người khác   Nhượng […]

Tư vấn bảo hộ thương hiệu

Tư vấn bảo hộ thương hiệu là dịch vụ xuất hiện từ nhu cầu đăng ký thương hiệu ngày càng nhiều của doanh nghiệp, cá nhân. Và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân làm dịch vụ này.   […]

Facebook của chúng tôi