Lưu ý khi nhượng quyền thương hiệu

Posted by admin on 28-11-2017

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng năng động như ngày nay thì nhu cầu nhượng quyền thương hiệu diễn ra phổ biến hơn trên thị trường thế giới.

 

Thương hiệu là một loại tài sản đặc biệt, thế nên chủ sở hữu của thương hiệu cũng có các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với thương hiệu. Chủ sở hữu thương hiệu mặc nhiên được thừa hưởng các quyền này, nhưng để được nhà nước công nhận và bảo hộ quyền này thì cần phải thực hiện việc đăng ký thương hiệu. Tức là một người muốn nhượng quyền thương hiệu cho một người khác thì người đó đã phải đăng ký bảo hộ thương hiệu tại cơ quan nhà nước và được cấp văn bằng bảo hộ bởi vì việc nhượng quyền thương hiệu muốn được pháp luật thừa nhận phải đăng ký tại cơ quan nhà nước. Việc nhượng quyền thương hiệu sẽ được hai bên thỏa thuận và lập thành văn bản như hợp đồng nhượng quyền tài sản thông thường. Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu được gọi là hợp đồng Li-xăng, hợp đồng này cho phép giới hạn phạm vi và thời hạn của việc nhượng quyền thương hiệu. Tùy theo nhu cầu của các bên, hợp đồng Li-xăng có các dạng sau:

– Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

– Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

Tùy thuộc vào bên nhượng quyền thương hiệu, hợp đồng Li-xăng gồm:

– Hợp đồng sơ cấp: bên nhượng quyền thương hiệu chính là chủ sở hữu của thương hiệu

– Hợp đồng sơ cấp: bên nhượng quyền thương hiệu không phải là chủ sở hữu của thương hiệu, nhưng là người nhận được quyền sử dụng thương hiệu từ chủ sở hữu và chủ sở hữu cho phép người này nhượng quyền cho một bên khác theo một hợp đồng khác (hợp đồng thứ cấp)

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tra cứu nhãn hiệu nhanh

Tra cứu nhãn hiệu nhanh, giá rẻ. Tra cứu trước khả năng đăng ký không phải là một bước bắt buộc phải thực hiện trong quá trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền…Tuy […]

Thời hạn trả lời thông báo thiếu sót

Sau khi thẩm định hình thức của đơn đăng ký thương hiệu, Cục sẽ ra thông báo yêu cầu chủ đơn sửa chữa các thiếu sót có trong đơn đăng ký.   Sau thời gian thẩm định hình thức là […]

Thời hạn trả lời thông báo xét nghiệm nội đơn

Để một nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, nhãn hiệu sẽ phải trải qua giai đoạn thẩm định nội dung để Cục sở hữu trí tuệ có thể đưa ra quyết định cuối cùng.   Việc thẩm định […]

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu là một trong số những cách để chủ sở hữu thương hiệu khai thác được lợi ích từ thương hiệu và cũng có thể coi là chia sẻ lợi ích đó cho người khác   Nhượng […]

Tư vấn bảo hộ thương hiệu

Tư vấn bảo hộ thương hiệu là dịch vụ xuất hiện từ nhu cầu đăng ký thương hiệu ngày càng nhiều của doanh nghiệp, cá nhân. Và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân làm dịch vụ này.   […]

Facebook của chúng tôi