Lưu ý khi nhượng quyền thương hiệu

Posted by admin on 28-11-2017

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng năng động như ngày nay thì nhu cầu nhượng quyền thương hiệu diễn ra phổ biến hơn trên thị trường thế giới.

 

Thương hiệu là một loại tài sản đặc biệt, thế nên chủ sở hữu của thương hiệu cũng có các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với thương hiệu. Chủ sở hữu thương hiệu mặc nhiên được thừa hưởng các quyền này, nhưng để được nhà nước công nhận và bảo hộ quyền này thì cần phải thực hiện việc đăng ký thương hiệu. Tức là một người muốn nhượng quyền thương hiệu cho một người khác thì người đó đã phải đăng ký bảo hộ thương hiệu tại cơ quan nhà nước và được cấp văn bằng bảo hộ bởi vì việc nhượng quyền thương hiệu muốn được pháp luật thừa nhận phải đăng ký tại cơ quan nhà nước. Việc nhượng quyền thương hiệu sẽ được hai bên thỏa thuận và lập thành văn bản như hợp đồng nhượng quyền tài sản thông thường. Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu được gọi là hợp đồng Li-xăng, hợp đồng này cho phép giới hạn phạm vi và thời hạn của việc nhượng quyền thương hiệu. Tùy theo nhu cầu của các bên, hợp đồng Li-xăng có các dạng sau:

– Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

– Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

Tùy thuộc vào bên nhượng quyền thương hiệu, hợp đồng Li-xăng gồm:

– Hợp đồng sơ cấp: bên nhượng quyền thương hiệu chính là chủ sở hữu của thương hiệu

– Hợp đồng sơ cấp: bên nhượng quyền thương hiệu không phải là chủ sở hữu của thương hiệu, nhưng là người nhận được quyền sử dụng thương hiệu từ chủ sở hữu và chủ sở hữu cho phép người này nhượng quyền cho một bên khác theo một hợp đồng khác (hợp đồng thứ cấp)

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm như sau: Phan Rang – Tháp Chàm (Thường được gọi tắt là Phan Rang) là thành phố trực thuộc […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Phủ Lý

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Phủ Lý như sau: Phủ Lý là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của tỉnh Hà Nam. Với tiềm năng phát […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Phan Thiế

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Phan Thiết như sau: Phan Thiết là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Mỹ Tho

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Mỹ Tho như sau: Mỹ Tho là thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Thành […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Móng Cái

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Móng Cái như sau: Mỹ Tho là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Thành phố có thế mạnh về thương mại […]

Facebook của chúng tôi