Quyền tự bảo vệ – chống lại hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Posted by A&S Law on 29-11-2017

Quyền tự bảo vệ là một quyền dân sự mà theo đó người có quyền lợi bị xâm phạm tự mình tiến hành những biện pháp mà không cần yêu cầu tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

quyen-tu-bao-ve-chong-lai-hanh-vi-xam-pham-quyen-doi-voi-nhan-hieu

Điều 255-BLDS 2005 quy định chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyên sở hữu phải chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu của chủ sở hữu. Đồng thời, chủ sở hữu cũng có quyền tự bảo vệ tài sản thuộc sở hữu của mình bằng những biện pháp theo quy định của pháp luật kamagra 100mg deutschland. Như vậy, về bản chất, quyền tự bảo vệ được chính chủ sở hữu nhãn hiệu thực thi mà không có sự tham gia của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trái ngược với quy định trong điều 255-BLDS, điều 198-luật SHTT lại quy định quyền tự bảo vệ của chủ sở hữu nhãn hiệu bao gồm cả quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT theo quy định của luật SHTT và khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Quy định này không những mâu thuẫn với quy định về quyền tự bảo vệ tại điều 255-BLDS mà còn làm sai lệch đi bản chất thật sự của quyền tự bảo vệ của chủ sở hữu. Sự mâu thuẫn giữa quy định của luật chung và luật riêng sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật. Thiết nghĩ, các nhà làm luật nên sửa đổi điều 198 theo hướng hợp lý hơn và phù hợp với quy định của luật chung.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Biện pháp khắc phục hậu quá xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh. -Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn […]

Quyền tự bảo vệ – Xử lý vi phạm bản quyền

Quyền tự bảo vệ chống hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khi quyền độc quyền nhãn hiệu bị vi phạm hoặc có dấu hiệu bị vi phạm một cách trái pháp luật thì chủ sở hữu quyền […]

Biện Pháp xử lý hình sự _ Vi phạm sở hữu trí tuệ

Bảo vệ quyền SHCN bằng biện pháp hình sự là sự ghi nhận và bảo vệ bằng các chế tài pháp lý hình sự của quốc gia đối với quyền SHCN khi các quyền lợi này bị hành xâm phạm […]

Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp….)đối […]

Các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt hành chính.

Biện pháp hành chính thường được chủ sở hữu lựa chọn khi xảy ra hành vi xâm phạm vì việc xử lý các hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính thường được giải quyết trong thời gian ngắn, […]

Facebook của chúng tôi