Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Posted by A&S Law on 14-11-2017

Quyền ưu tiên là quyền của người nộp đơn trên cơ sở nộp đơn đầu tiên đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên.

Khi đăng ký nhãn hiệu cần các tài liệu cơ bản là tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu và chứng từ nộp lệ phí. Trường hợp nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp thì cần có giấy ủy quyền cho đại diện đó, trong trường hợp người nộp đơn muốn được thụ hưởng quyền ưu tiên thì cần tài liệu chứng minh quyền ưu tiên.

Với quyền ưu tiên, người nộp đơn sẽ được coi là nộp đơn trước so với những đơn đăng ký khác cho nhãn hiệu trùng hoặc tương tự. Và với quyền ưu tiên này, đơn được hưởng quyền ưu tiên sẽ làm mất khả năng đăng ký của các đơn khác. Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

– Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam

– Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác là thành viên của điều ước quốc tế có quy định tại quyền ưu tiên cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước đó.

– Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên

– Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trong một đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn. Đơn đăng ký nhãn hiệu được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên. Và điều ước quốc tế hiện nay mà Việt Nam là thành viên đang quy định quyền ưu tiên là Công ước Paris.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

“Vùng An toàn” của Nhãn hiệu!

Vùng an toàn, xưa nay người ta vẫn dùng khái niệm này để chỉ về một mức độ nhất định mà con người cảm thấy nếu ở trong mức độ ấy thì sẽ không có biến cố bất ngờ gì […]

Quy trình đăng ký nhãn hiệu thời trang năm 2018

Mọi thủ tục tiến hành với cơ quan nhà nước đều cần một thủ tục nhất định, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thời trang tại Cục Sở hữu trí tuệ cũng vậy. Trong bài này, A&S sẽ giới thiệu […]

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ Ở VIỆT NAM

Nhiều hợp tác xã, hội nông dân… hay các tổ chức khác thường lựa chọn hình thức đăng ký nhãn hiệu tập thể thay vì đăng ký nhãn hiệu thông thường để sử dụng. Cái hay của nhãn hiệu tập […]

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN CHO TRÁI CÂY TƯƠI

Với nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, sản xuất và mua bán trái cây tươi đang dần trở nên “hot”. Việc trở thành một nhà cung cấp trái cây tươi nổi tiếng không hề dễ khi mà Việt […]

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN CHO QUÁN BIA

Ngày nay, các quán bia phổ biến ở nhiều góc phố như một nơi để “cánh mày râu” giải tỏa sau thời gian làm việc vất vả. Chính vì vậy, việc cạnh trang giữa các quán bia là rất lớn. […]

Facebook của chúng tôi