Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Posted by admin on 14-11-2017

Quyền ưu tiên là quyền của người nộp đơn trên cơ sở nộp đơn đầu tiên đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên.

Khi đăng ký nhãn hiệu cần các tài liệu cơ bản là tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu và chứng từ nộp lệ phí. Trường hợp nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp thì cần có giấy ủy quyền cho đại diện đó, trong trường hợp người nộp đơn muốn được thụ hưởng quyền ưu tiên thì cần tài liệu chứng minh quyền ưu tiên.

Với quyền ưu tiên, người nộp đơn sẽ được coi là nộp đơn trước so với những đơn đăng ký khác cho nhãn hiệu trùng hoặc tương tự. Và với quyền ưu tiên này, đơn được hưởng quyền ưu tiên sẽ làm mất khả năng đăng ký của các đơn khác. Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

– Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam

– Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác là thành viên của điều ước quốc tế có quy định tại quyền ưu tiên cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước đó.

– Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên

– Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trong một đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn. Đơn đăng ký nhãn hiệu được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên. Và điều ước quốc tế hiện nay mà Việt Nam là thành viên đang quy định quyền ưu tiên là Công ước Paris.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tra cứu nhãn hiệu nhanh

Tra cứu nhãn hiệu nhanh, giá rẻ. Tra cứu trước khả năng đăng ký không phải là một bước bắt buộc phải thực hiện trong quá trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền…Tuy […]

Thời hạn trả lời thông báo thiếu sót

Sau khi thẩm định hình thức của đơn đăng ký thương hiệu, Cục sẽ ra thông báo yêu cầu chủ đơn sửa chữa các thiếu sót có trong đơn đăng ký.   Sau thời gian thẩm định hình thức là […]

Thời hạn trả lời thông báo xét nghiệm nội đơn

Để một nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, nhãn hiệu sẽ phải trải qua giai đoạn thẩm định nội dung để Cục sở hữu trí tuệ có thể đưa ra quyết định cuối cùng.   Việc thẩm định […]

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu là một trong số những cách để chủ sở hữu thương hiệu khai thác được lợi ích từ thương hiệu và cũng có thể coi là chia sẻ lợi ích đó cho người khác   Nhượng […]

Tư vấn bảo hộ thương hiệu

Tư vấn bảo hộ thương hiệu là dịch vụ xuất hiện từ nhu cầu đăng ký thương hiệu ngày càng nhiều của doanh nghiệp, cá nhân. Và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân làm dịch vụ này.   […]

Facebook của chúng tôi