Thẩm quyền yêu cầu xử lý hành chính vi phạm nhãn hiệu

Posted by A&S Law on 29-11-2017

Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định những tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu:
Thẩm quyền yêu cầu xử lý hành chính vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
a)Chủ thể quyền SHCN. Đây là người bị thiệt hại trực tiếp từ hành vi xâm phạm quyền SHCN của mình nên việc quy định cho họ có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý những hành vi xâm phạgiúp họ thực hiện quyền tự bảo vệ của mình.
b)Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu nhưng bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu.
c)Tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu nhưng phát hiện ra hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
d)Cơ quan có thẩm quyên xử lý hành vi xâm phạquyền SHCN đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính cũng có quyền chủ động phát hiện và xử lý hàng hóa vi phạm quyền SHCN.

tham-quyen-yeu-cau-xu-ly-hanh-chinh-vi-pham-nhan-hieu

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Biện pháp khắc phục hậu quá xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh. -Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn […]

Quyền tự bảo vệ – Xử lý vi phạm bản quyền

Quyền tự bảo vệ chống hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khi quyền độc quyền nhãn hiệu bị vi phạm hoặc có dấu hiệu bị vi phạm một cách trái pháp luật thì chủ sở hữu quyền […]

Biện Pháp xử lý hình sự _ Vi phạm sở hữu trí tuệ

Bảo vệ quyền SHCN bằng biện pháp hình sự là sự ghi nhận và bảo vệ bằng các chế tài pháp lý hình sự của quốc gia đối với quyền SHCN khi các quyền lợi này bị hành xâm phạm […]

Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp….)đối […]

Các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt hành chính.

Biện pháp hành chính thường được chủ sở hữu lựa chọn khi xảy ra hành vi xâm phạm vì việc xử lý các hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính thường được giải quyết trong thời gian ngắn, […]

Facebook của chúng tôi