Thời hạn trả lời thông báo thiếu sót

Posted by admin on 28-11-2017

Sau khi thẩm định hình thức của đơn đăng ký thương hiệu, Cục sẽ ra thông báo yêu cầu chủ đơn sửa chữa các thiếu sót có trong đơn đăng ký.

 

Sau thời gian thẩm định hình thức là một tháng, nếu như đơn yêu cầu đăng ký thương hiệu không đáp ứng được các yêu cầu về hình thức của đơn thì Cục sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ đơn sửa chữa, bổ sung nội dung đơn. Thời gian để chủ sở hữu sửa chữa cũng như bổ sung nội dung đơn đăng ký thương hiệu phải được chủ sở hữu thực hiện và nộp lại cho Cục trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Việc trả lời thông báo phải được thực hiện, hoàn thiện đúng trong thời gian này nếu không sẽ không được Cục công nhận và sẽ từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho thương hiệu với lý do đơn không thỏa mãn yêu cầu về hình thức. Ngoài đúng thời gian ra thì việc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Cục thì ngoài đáp ứng về mặt thời gian thì cũng phải đáp ứng được các yêu cầu về mặt nội dung của việc sửa đổi thế nên người nộp đơn cần phải cẩn thận trong việc sửa đổi đơn.

Do việc nộp đơn và sửa đơn theo thông báo của Cục là công việc có tính đặc thù, đòi hỏi phải có chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong nghề luật. Thế nên, các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký thương hiệu thường ủy quyền cho các đại diện sở hữu trí tuệ. Các đại diện sở hữu trí tuệ không chỉ trải qua kỳ thi nghiệp vụ và được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp mà còn có quyền nhân danh chính mình trực tiếp nhận thông báo, trả lời các thông báo của Cục. Điều đó sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều cho việc chủ đơn nhận đơn rồi gửi cho đại diện gửi và sửa rồi chủ đơn lại phải thông qua văn bản sửa, tự gửi cho Cục. Không những làm mất thời gian mà lại ảnh hưởng đến chất lượng của việc đăng ký thương hiệu.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tiêu chí đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Để đánh giá được một nhãn hiệu có khả năng đăng kí bảo hộ hay không, ngoài việc tránh các dấu hiệu bị cấm đăng kí bảo hộ hay không có khả năng phân biệt, người ta dựa vào một […]

Các Trường Hợp Nhãn Hiệu Không Được Bảo Hộ Tại Việt Nam

Nhãn hiệu là bộ phận quan trọng trong quyền sở hữu công nghiệp được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng đăng kí […]

Quy trình đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam năm 2018

Để đăng ký bảo hộ thành công một nhãn hiệu, cần 12 -18 tháng. Trong thời gian đó, hồ sơ sẽ được xem xét và thẩm định nhiều lần để đảm bảo không rơi vào trường hợp xâm phạm quyền […]

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2018?

Tôi và vài người bạn muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam nhưng không biết quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2018  như thế nào? Nếu muốn đăng ký nhãn hiệu thì phải đáp ứng những […]

Tra cứu nhãn hiệu nhanh

Tra cứu nhãn hiệu nhanh, giá rẻ. Tra cứu trước khả năng đăng ký không phải là một bước bắt buộc phải thực hiện trong quá trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền…Tuy […]

Facebook của chúng tôi