Thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Posted by admin on 28-11-2017

Nhượng quyền thương hiệu là một trong số những cách để chủ sở hữu thương hiệu khai thác được lợi ích từ thương hiệu và cũng có thể coi là chia sẻ lợi ích đó cho người khác

 

Nhượng quyền thương hiệu hay nói một cách chính xác là chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu) giúp cho người chủ sở hữu thương hiệu vừa có thể trực tiếp sử dụng thương hiệu của mình mà lại vừa có thể khai thác các lợi ích của thương hiệu mà không cần trực tiếp sử dụng thương hiệu đó. Việc nhượng quyền thương hiệu không hề làm mất quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với thương hiệu, tức là chỉ nhượng cho bên nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng thương hiệu không nhượng lại quyền định đoạt đối với thương hiệu đó, tức là bên nhận chuyển nhượng chỉ có quyền mang thương hiệu đó gắn lên các sản phẩm dịch vụ của mình mà không có quyền chuyển giao lại thương hiệu cho một bên khác nếu không được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý.

Việc nhượng quyền thương hiệu phải được lập thành văn bản và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ có những người là chủ sở hữu với thương hiệu mới được quyền chuyển giao nhãn hiệu, tức là doanh nghiệp, cá nhân có tên trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì mới được chuyển nhượng thương hiệu. Khi thực hiện đăng ký nhượng quyền thương hiệu thì cần các thủ tục sau:

– Tờ khai (theo mẫu)

– Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu

– Giấy ủy quyền (nếu chủ sở hữu ủy quyền cho một bên khác thay mình nộp đơn đăng ký)

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)

Văn bằng bảo hộ có thể coi là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu và các thương hiệu trùng với tên doanh nghiệp thì thương hiệu đó không thể bán. Vật nên doanh nghiệp khi đặt tên thương hiệu cần lưu ý để thương hiệu sau này phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Việc nhượng quyền sử dụng thương hiệu dưới dạng hợp đồng Li-xăng không chỉ giúp cho chủ sở hữu thương hiệu có thể khai thác lợi ích từ thương hiệu, quảng bá thương hiệu đến những vùng, miền, thị trường mà họ không có điều kiện đầu tư trực tiếp. Người nhận quyền sử dụng thương hiệu có thể mượn thương hiệu một cách hợp pháp để kinh doanh, bán sản phẩm trên một thị trường nào đó https://norsk-apotek.com/. Như vậy việc nhượng quyền sử dụng thương hiệu vừa đem lại lợi ích cho chủ sở hữu vừa giúp cho bên nhận quyền sử dụng thương hiệu kinh doanh được các sản phẩm, dịch vụ của mình mà không cần xây dựng thương hiệu riêng.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm như sau: Phan Rang – Tháp Chàm (Thường được gọi tắt là Phan Rang) là thành phố trực thuộc […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Phủ Lý

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Phủ Lý như sau: Phủ Lý là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của tỉnh Hà Nam. Với tiềm năng phát […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Phan Thiế

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Phan Thiết như sau: Phan Thiết là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Mỹ Tho

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Mỹ Tho như sau: Mỹ Tho là thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Thành […]

Đăng ký nhãn hiệu tại thành phố Móng Cái

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Thành phố Móng Cái như sau: Mỹ Tho là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Thành phố có thế mạnh về thương mại […]

Facebook của chúng tôi