Thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Posted by admin on 28-11-2017

Nhượng quyền thương hiệu là một trong số những cách để chủ sở hữu thương hiệu khai thác được lợi ích từ thương hiệu và cũng có thể coi là chia sẻ lợi ích đó cho người khác

 

Nhượng quyền thương hiệu hay nói một cách chính xác là chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu) giúp cho người chủ sở hữu thương hiệu vừa có thể trực tiếp sử dụng thương hiệu của mình mà lại vừa có thể khai thác các lợi ích của thương hiệu mà không cần trực tiếp sử dụng thương hiệu đó. Việc nhượng quyền thương hiệu không hề làm mất quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với thương hiệu, tức là chỉ nhượng cho bên nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng thương hiệu không nhượng lại quyền định đoạt đối với thương hiệu đó, tức là bên nhận chuyển nhượng chỉ có quyền mang thương hiệu đó gắn lên các sản phẩm dịch vụ của mình mà không có quyền chuyển giao lại thương hiệu cho một bên khác nếu không được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý.

Việc nhượng quyền thương hiệu phải được lập thành văn bản và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ có những người là chủ sở hữu với thương hiệu mới được quyền chuyển giao nhãn hiệu, tức là doanh nghiệp, cá nhân có tên trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thì mới được chuyển nhượng thương hiệu. Khi thực hiện đăng ký nhượng quyền thương hiệu thì cần các thủ tục sau:

– Tờ khai (theo mẫu)

– Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu

– Giấy ủy quyền (nếu chủ sở hữu ủy quyền cho một bên khác thay mình nộp đơn đăng ký)

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)

Văn bằng bảo hộ có thể coi là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu và các thương hiệu trùng với tên doanh nghiệp thì thương hiệu đó không thể bán. Vật nên doanh nghiệp khi đặt tên thương hiệu cần lưu ý để thương hiệu sau này phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Việc nhượng quyền sử dụng thương hiệu dưới dạng hợp đồng Li-xăng không chỉ giúp cho chủ sở hữu thương hiệu có thể khai thác lợi ích từ thương hiệu, quảng bá thương hiệu đến những vùng, miền, thị trường mà họ không có điều kiện đầu tư trực tiếp. Người nhận quyền sử dụng thương hiệu có thể mượn thương hiệu một cách hợp pháp để kinh doanh, bán sản phẩm trên một thị trường nào đó https://norsk-apotek.com/. Như vậy việc nhượng quyền sử dụng thương hiệu vừa đem lại lợi ích cho chủ sở hữu vừa giúp cho bên nhận quyền sử dụng thương hiệu kinh doanh được các sản phẩm, dịch vụ của mình mà không cần xây dựng thương hiệu riêng.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tra cứu nhãn hiệu nhanh

Tra cứu nhãn hiệu nhanh, giá rẻ. Tra cứu trước khả năng đăng ký không phải là một bước bắt buộc phải thực hiện trong quá trình đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền…Tuy […]

Thời hạn trả lời thông báo thiếu sót

Sau khi thẩm định hình thức của đơn đăng ký thương hiệu, Cục sẽ ra thông báo yêu cầu chủ đơn sửa chữa các thiếu sót có trong đơn đăng ký.   Sau thời gian thẩm định hình thức là […]

Thời hạn trả lời thông báo xét nghiệm nội đơn

Để một nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, nhãn hiệu sẽ phải trải qua giai đoạn thẩm định nội dung để Cục sở hữu trí tuệ có thể đưa ra quyết định cuối cùng.   Việc thẩm định […]

Tư vấn bảo hộ thương hiệu

Tư vấn bảo hộ thương hiệu là dịch vụ xuất hiện từ nhu cầu đăng ký thương hiệu ngày càng nhiều của doanh nghiệp, cá nhân. Và ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân làm dịch vụ này.   […]

Lưu ý khi nhượng quyền thương hiệu

Trong nền kinh tế thị trường ngày càng năng động như ngày nay thì nhu cầu nhượng quyền thương hiệu diễn ra phổ biến hơn trên thị trường thế giới.   Thương hiệu là một loại tài sản đặc biệt, […]

Facebook của chúng tôi