“Vùng an toàn” của nhãn hiệu

Posted by A&S Law on 4-9-2018

Vùng an toàn, xưa nay người ta vẫn dùng khái niệm này để chỉ về một mức độ nhất định mà con người cảm thấy nếu ở trong mức độ ấy thì sẽ không có biến cố bất ngờ gì xảy ra. Vùng an toàn không phải chỉ một khu vực địa lý mà là một khái niệm trong tâm lý học. Bạn có thể thoải mái làm mọi chuyện trong vùng an toàn của mình, và thường “run rẩy” khi bước khỏi vùng ấy.

Đối với nhãn hiệu cũng có những vùng an toàn nhất định.

“Vùng an toàn” trong nước.

Khi bạn đăng ký một nhãn hiệu trong nước, bạn sẽ tự do vùng vẫy, làm đủ chuyện với nhãn hiệu đó mà không ai “dám” nói gì, tất nhiên, trừ những chuyện bất hợp pháp. Vùng an toàn không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Khi bạn đăng ký nhãn hiệu, nghĩa là bạn đang tạo ra vùng an toàn cho chính bản thân nhãn hiệu của mình và pháp luật trở thành “hàng rào” đánh dấu “lãnh thổ” cũng như ngăn cản mọi kẻ xâm phạm.

Kết quả hình ảnh cho vungf an toàn

Ở đó, bạn có thể mua bán, chuyển nhượng, cấp quyền…nhãn hiệu của mình. Chỉ cần “báo cáo” với Nhà nước để đảm bảo Nhà nước biết và luôn trong tình trạng đầy đủ thông tin để bảo vệ bạn. Ở đó, mọi nhãn hiệu tương tự hòng “mạo danh” trong lĩnh vực của bạn sẽ bị “đánh sập” bất cứ lúc nào bị phát hiện.  Ở đó, bạn tự do hoạt động mà không phải nơm nớp lo sợ bất cứ “thế lực” nào.

“Vùng an toàn” quốc tế:

Là con người, ai rồi cũng phải lớn lên, bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình để mở rộng nó, phát triển bản thân. Nhãn hiệu cũng vậy, mỗi lần “vươn mình” ra trường quốc tế, mọi chuyện đều thật khó khăn. Nhưng mọi khó khăn đều đi liền với cơ hội. Kinh doanh cũng thế thôi phải ra đại dương mới có cá lớn. Mở rộng quốc tế mới tạo nên một thương hiệu giàu mạnh. Thế nhưng cơ hội lớn thì rủi do càng nhiều, vậy nên khi đã ra quốc tế thì doanh nghiệp cần tạo cho mình “vùng an toàn” thế giới.

Việc mở rộng đăng ký nhãn hiệu ra quốc tế đồng nghĩa với nhiều người biết đến nhãn hiệu của bạn hơn. Và phạm vị bảo hộ quyền của bạn cũng được mở rộng.

Điều đáng bàn là ít doanh nghiệp nghĩ tới việc tạo vùng an toàn cho mình trên thị trường quốc tế. Đến khi cảm thấy hiểm nguy rình rập mới vội vã đi tạo vùng an toàn thì quá trễ. Nhãn hiệu đã bị một đơn vị khác xác lập “vùng an toàn – quốc tế”.

Hãy tạo lập và mở rộng vùng an toàn của nhãn hiệu để được bảo vệ quyền lợi và tự do thực hiện các hoạt động thương mại liên quan đến nhãn hiệu đó. Nhớ rằng, không bao giờ là sớm khi đăng ký nhãn hiệu.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Irregular Piece of articles Uncovers the Deceitful Actions of Instance Determine Discover Paper

The word wide web website page complete really ought to be aligned along with just about almost every web site. The previous area will refer to individual references and present particulars. Our scientific studies items of paper define word wide […]

CÁCH NGƯỜI TA “BIẾN NHÃN HIỆU THÀNH TIỀN”

Nói tới nhãn hiệu, ai cũng chỉ nghĩ tới những dấu hiệu được in lên hàng hóa để phân biệt hàng hóa của các tổ chức cá nhân với nhau, ít ai nghĩ đến việc “biến nhãn hiệu thành tiền”. […]

A History of British Essay Publishing Refuted

Details, Stories and British Essay Creating English essay agreement is critical, and this would mean you will need to adhere to a particular system. Begin with the first appearance rotating concerning your thesis and explain what you’re usually looking at […]

Precisely what is the most effective on line essay producing web page in Nashville?

Private Info on University of Florida Campus That Only the Pros Know Exist The majority of the pupils are global, coming from all over the world. Following the internships they could get valuable employment before entering the huge

Website-Überwachung und -Wartung – Weshalb die Vorrichtung Ihrer Internetauftritt nur dieser Anfang ist | Eigene Homepage Kostenlos

Die masse heutigen Geschäftsinhaber verstehen, falls die Mehrheit der Geschäfte online durchgeführt wird. Taktlos diesem Grund arbeiten sie hart, mit der absicht eine hochmoderne Website über entwickeln, die sie von der Konkurrenz abhebt. Gewiss ist die Entwicklung des weiteren Erstellung […]

Facebook của chúng tôi