Xử lý vi phạm bản quyền như thế nào

Posted by admin on 23-11-2017

Xử lý vi phạm bản quyền như thế nào? Hiện nay tình trạng vi phạm bản quyền xảy ra càng nhiều. Để có thể tiến hành xử lý vi phạm bản quyền, chủ thể có quyền phải thực hiện các công việc sau:

Về hồ sơ:

– 03 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu

– 03 Giấy ủy quyền gốc (theo mẫu của A&S);

– 03 Bản sao có xác nhận của Cục sở hữu trí tuệ hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

– Tài liệu thể hiện hành vi xâm phạm quyền của Bên vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau đây: Ảnh chụp biển hiệu của bên vi phạm; và/hoặc Tài liệu, giấy tờ dùng trong giao dịch kinh doanh của bên vi phạm.

Giám định sở hữu trí tuệ:

Việc yêu cầu giám định mặc dù không phải là bắt buôc, nhưng trên thực tế, kết luận giám định sẽ là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết vụ việc.

Xử lý vi phạm:

Dựa vào kết quả giám định, chủ thể quyền có thể lựa chọn các phương án sau đây để xử lý hành vi vi phạm bản quyền:

Phương án thứ nhất: Gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm

Theo phương án này A&S Law sẽ là đại diện cho Khách hàng gửi thư cảnh báo đến bên vi phạm và yêu cầu bên vi phạm chấm dứt ngay lập tức hành vi xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu.

Phương án này không phải là phương án bắt buộc theo quy định hiện hành.

Phương án thứ hai: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm của Bên vi phạm.

Với phương án này, A&S Law sẽ đại diện cho Khách hàng soạn thảo các tài liệu cần thiết và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Bên vi phạm

Phương án thứ ba: Khởi kiện ra Tòa án yêu cầu Bên Vi phạm chấm dứt việc sử dụng bản quyền hình ảnh đồng thời yêu cầu xin lỗi, yêu cầu bồi thường thiệt hại chấm dứt hành vi xâm phạm.

Đối với phương án này, A&S Law sẽ thay mặt Khách hàng soạn thảo bộ hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để hỗ trợ Khách Hàng khởi kiện bên vi phạm ra Tòa án. Buộc bên vi phạm phải chịu những chế tài thích đáng của pháp luật.

A&S Law có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ giúp khách hàng giải quyết vấn đề này.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký bản quyền phần mềm

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm, hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm, hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm và thời hạn đăng ký bản quyền phần mềm. Để đươc […]

Đăng ký bản quyền game

Đăng ký bản quyền game, đăng ký bản quyền phần mềm hay đăng ký bản quyền chương trình máy tính…đều tuân thủ theo luật “chứng nhận đăng ký”. Theo đó, việc đăng ký bản quyền game là không bắt buộc […]

Đăng ký bảo hộ bản quyền

Đăng ký bảo hộ bản quyền – hay đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục giúp người sáng tạo ra tác phẩm có thể bảo hộ độc quyền cho các tài sản mà mình đã sáng tạo ra. […]

Các hành vi vi phạm quyền tác giả

Các hành vi vi phạm quyền tác giả được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Theo đó nếu chủ thể có một trong số các hành vi này thì Chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu xử […]

Có phải tác giả luôn là chủ sở hữu của tác phẩm

Tác giả chưa hẳn đã chắc chắn là chủ sở hữu của tác phẩm. Nhiều trường hợp Tác giả là người làm công, làm theo nhiệm vụ của một tổ chức (có thể là một công ty) Tác giả hưởng […]

HOTLINE

(+84)972817669

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chúng tôi sẽ gửi tin tức cho bạn mỗi ngày vào hộp thư đến

Facebook của chúng tôi