Xử lý vi phạm hành vi sao chép nhãn hiệu

Posted by A&S Law on 29-11-2017

xu-ly-vi-pham-hanh-vi-sao-chep-nhan-hieuSao chép nhãn hiệu là một trong những hình thức vi phạm sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu phổ biến nhất hiện nay. Sao chép nhãn hiệu là hình thức mô phỏng dựa theo nhãn hiệu đã đăng ký và được chấp nhận bảo hộ.

Do không sao chép y nguyên hoặc căn bản các yếu tố của nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ nên có thể tạo ra cảm giác là người sử dụng đang sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của chính mình, không động chạm gì đến quyền đối với nhãn hiệu của người khác, bên cạnh đó vẫn lợi dụng được uy tín nhất định của nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ đang bị mô phỏng. Một điểm đáng lưu ý ở đây là việc sử dụng dấu hiệu tương tự này phải có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa/ dịch vụ. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp có liên quan tại các quốc gia đã góp phần hình thành được một số cơ sở nhất định giúp cho việc xác định “khả năng nhầm lẫn”. Thông thường, khả năng về các nhân tố gây nhầm lẫn phụ thuộc vào các yếu tố sau:

– Tính độc đáo, riêng biệt của nhãn hiệu

– Sự tương tự của nhãn hiệu;

– Sự tương tự của hàng hóa/ dịch vụ;

– Sự tương tự của quảng cáo và các kênh bán hàng;

– Mức độ cẩn thận mà khách hàng có khi chọn mua hàng;

– Bằng chứng về sự nhầm lẫn thực sự;

– ý đồ của bên thực hiện hành vi vi phạm.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Biện pháp khắc phục hậu quá xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh. -Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn […]

Quyền tự bảo vệ – Xử lý vi phạm bản quyền

Quyền tự bảo vệ chống hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khi quyền độc quyền nhãn hiệu bị vi phạm hoặc có dấu hiệu bị vi phạm một cách trái pháp luật thì chủ sở hữu quyền […]

Biện Pháp xử lý hình sự _ Vi phạm sở hữu trí tuệ

Bảo vệ quyền SHCN bằng biện pháp hình sự là sự ghi nhận và bảo vệ bằng các chế tài pháp lý hình sự của quốc gia đối với quyền SHCN khi các quyền lợi này bị hành xâm phạm […]

Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp….)đối […]

Các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt hành chính.

Biện pháp hành chính thường được chủ sở hữu lựa chọn khi xảy ra hành vi xâm phạm vì việc xử lý các hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính thường được giải quyết trong thời gian ngắn, […]

Facebook của chúng tôi