Xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp

Posted by A&S Law on 14-11-2017

Việt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp nói riêng cũng như các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.

Theo nguyên tắc chung, chỉ có chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp mới có quyền yêu cầu xử lý vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp đó, và chỉ có những người đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và được cấp văn bằng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp thì mới được nhà nước công nhận là chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp.

Thông thường, trong trường hợp xảy ra vi phạm kiểu dáng công nghiệp, việc giải quyết được thực hiện theo những bước sau: Điều tra thu thập chứng cứ vi phạm; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá chứng cứ vi phạm; soạn thảo văn bản cảnh báo bên vi phạm, đàm phán với bên vi phạm để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vi phạm khi không đạt được mục đích thông qua thương lượng, đàm phán.

Theo pháp luật hiện hành, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, nếu như việc cảnh báo không đem lại hiệu quả thì chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu cơ quan, nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hoặc các quy định pháp luật khác có liên quan; khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền lợi của mình. Hiện nay có 6 cơ quan được giao trách nhiệm bảo đảm thực thi về sở hữu trí tuệ là tòa án; quản lý thị trường; thanh tra( KH&CN, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); công an; hải quan; UBND các cấp. Mỗi cơ quan thực hiện việc xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp theo các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Mỗi một biện pháp xử lý sẽ được áp dụng tùy vào mức độ vi phạm của bên vi phạm và sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý khác nhau.

 

Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ
Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích
Email: banquyenlogo@gmail.com
Hotline: (+84)972817669
Tel: (+84) 435551315

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Là những yếu tố tác động đầu tiên và trực tiếp tới thị giác của người quan sát. Kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng sản phẩm là yếu tố quyết định tới sự thích thú của người sử dụng. Kiểu […]

Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp để làm gì? Lợi ích có được từ việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì? Thật vậy, bạn thường đặt ra những câu hỏi đó khi nghe ai đó nói bạn cần đăng […]

Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiến hành thông qua thủ tục nộp đơn. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện nhất định. (a) Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn […]

Tách đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc trên cơ sở chủ động, người nộp đơn có thể tách đơn (tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn […]

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thủ tục chuyển đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng thì pháp luật sở hữu trí tuệ quy định trước khi Cục […]

Facebook của chúng tôi