Bảo Hộ Thương Hiêu, Nhãn Hiệu, Bản Quyền, Sáng chế tại Việt Nam và Quốc Tế

Quyền tạm thời đối với sáng chế

Quyền tạm thời đối với sáng chế được áp dụng trong trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế biết rằng có một người khác sử dụng sáng chế đó nhằm mục đích thương mại. Thực tế cho thấy  […]

Xem thêm
Quyền tạm thời đối với sáng chế
Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký thương hiệu là việc làm cần thiết để bảo hộ độc quyền đối với thương hiệu, nhãn hiệu ấy của doanh nghiệp, cá nhân. Vậy Cần phải làm gì để đăng ký nhãn […]

Xem thêm
Thủ tục đăng ký bản quyền

Thủ tục đăng ký bản quyền

Thủ tục đăng ký bản quyền như thế nào? Tác giả, chủ sở hữu bản quyền cần phải chuẩn bị những giấy tờ đăng ký bản quyền gì? Thời gian đăng ký bản quyền trong bao lâu? Cần làm gì […]

Xem thêm