Bảo hộ quyền tác giả tăng thêm 25 năm

Bảo hộ quyền tác giả tăng thêm 25 năm theo đó thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng… được nâng từ 50 năm lên 75 năm.

Bản quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được tăng lên từ 50 năm thành 75 năm. Đây là một điểm mới của pháp luật bản quyền tác giả Việt Nam.

Việc tăng thêm thời gian bảo hộ quyền tác giả nếu chỉ nhìn trực diện thì thấy được sự thiệt của xã hội tức là làm tăng thêm khoảng thời gian mà tác phẩm thuộc về công chúng và do đó thì việc công chúng được tiếp cận tới tác phẩm cũng phải kéo dài thêm 25 năm. Tuy nhiên có thể thấy việc tăng thời gian bảo hộ là hợp lý và có căn cứ

– Thời hạn bảo hộ của các nước đa số là 70 – 75 năm; hơn nữa chúng ta mới vào WTO rồi tham gia các công ước quốc tế hiệp định song phương; mà các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên lại qui định thời hạn bảo hộ 75 năm nếu chỉ bảo hộ 50 năm thì người thiệt thòi đầu tiên sẽ là các tác giả và các nhà sản xuất Việt Nam.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Trong thời đại kỹ thuật số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đem lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo vệ quyền tác giả. Các nền tảng […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Trong thời đại công nghệ số và truyền thông hiện nay, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm văn học trở nên vô cùng quan trọng. Đăng ký bản quyền là một trong những phương […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Việc bảo vệ quyền tác giả đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo và bảo vệ lợi ích của các tác giả, người sở hữu quyền tác giả. Tại Việt Nam, các biện pháp xử lý […]

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Thuật ngữ “bản quyền” đề cập đến quyền sở hữu của tác giả hoặc nghệ sĩ đối với các tác phẩm sáng tạo của họ. Bản quyền sẽ áp dụng cho nhiều loại tác phẩm, bao gồm chương trình máy […]

  Facebook của chúng tôi