Các lưu ý khi làm hợp đồng li xăng nhãn hiệu

Hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu là việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu từ chủ nhãn hiệu sang một bên khác có nhu cầu trong một phạm vi không gian và thời gian nhất định.

1. Cơ sở pháp lý

Hợp đồng Li Xăng nhãn hiệu là việc thỏa thuận giữa các bên về việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.

2. Điều kiện để li xăng nhãn hiệu

Chủ thể của hợp đồng li- xăng là tổ chức, cá nhân phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Đối với cá nhân phải từ mười tám tuổi trở lên, không nằm trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người dưới mười tám tuổi thì có thể nhờ đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ đứng tên trên hợp đồng. Đối với một tổ chức phải được thành lập, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhân/xác nhận theo quy định pháp luật.

Các bên tham gia phải hoàn toàn tự nguyện không lừa dối, cưỡng ép hoặc ép buộc khi  tham gia giao kết.;

Mục đích và nội dung của Hợp đồng Li-Xăng không trái quy định pháp luật, tức là các điều khoản trong hợp đồng đều không được vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Hình thức: Hợp đồng Li-Xăng bắt buộc phải được lập thành bằng văn bản. Hợp đồng không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực, tức là việc công chứng hoặc chứng thực là do nhu cầu  của các bên.

3. Nội dung hợp đồng li xăng nhãn hiệu

Một hợp đồng Li-xăng thường phải có những nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền
 • Các giấy tờ làm căn cứ chuyển giao quyền sử dụng tài sản
 • Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng tài sản bao gồm: giới hạn quyền sử dụng và giới hạn về lãnh thổ.
 • Thời hạn hợp đồng
 • Phí chuyển giao quyền sử dụng tài sản
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
 • Thời gian thanh toán và phương thức thanh toán
 • Giải quyết tranh chấp khi các bên vi phạm hợp đồng

4. Những lưu ý khi li xăng nhãn hiệu

a) Đối tượng của hợp đồng li xăng

 • Đối tượng hợp đồng phải thuộc quyền sở hữu của bên giao hoặc bên giao được quyền chuyển giao.
 • Đối tượng hợp đồng phải được cơ quan nhà nước tại Việt Nam thừa nhận theo quy định luật Việt nam và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ cho sản phẩm.
 • Đối tượng hợp động nay vẫn còn nằm trong thời hạn được bảo bộ, tức là còn hiệu lực bảo hộ.
 • Đối với đối tượng khi chuyển giao cần kèm theo bí quyết kỹ thuật thì bí quyết kỹ thuật cũng đều phải thuộc quyền sở hữu của bên giao và chỉ giao khi thực sự cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu chuyển giao.

b) Thông tin nhãn hiệu chuyển nhượng

Nhãn hiệu được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, trường hợp nhãn hiệu không được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ bên bên nhận li-xăng có thể sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro ở một số trường hợp do vi phạm về nhãn hiệu hoặc có các hành vi cạnh tranh không lành mạnh với bên thứ ba.

c) Hiệu lực hợp đồng

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng Li xăng tính từ thời điểm bên cuối cùng của hợp đồng kí tên vào giao dịch. Đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài thời điểm có hiệu lực được tính từ thời điểm  đăng kí tại cục sở hữu trí tuệ. Thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng Li-Xăng khi nằm trong những trường hợp sau: do các bên thỏa thuận hoặc đối tượng của hợp đồng không còn nằm trong các văn bằng bảo hộ hoặc bị hủy bỏ

d) Phí chuyển nhượng

Phí chuyển nhượng sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng

e) Bồi thường vi phạm hợp đồng

Các mức phạt và bồi thường hợp đồng được ghi rõ trong hợp đồng. Mức bồi thường tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của việc vi phạm hợp đồng.

f) Giải quyết tranh chấp

Các bên nên quy định cụ thể điều khoản này. Trong trường hợp các bên có tranh chấp lựa chọn Tòa án hay Trọng tài thương mai hoặc thương lượng hoặc kết hợp các phương thức trên hoặc nhờ một bên thứ ba.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Điều kiện để li xăng nhãn hiệu3. Nội dung hợp đồng li xăng nhãn hiệu4. Những lưu ý khi li xăng nhãn hiệu Để đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam vào năm […]

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Điều kiện để li xăng nhãn hiệu3. Nội dung hợp đồng li xăng nhãn hiệu4. Những lưu ý khi li xăng nhãn hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng đóng vai trò quan trọng trong việc xác […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Điều kiện để li xăng nhãn hiệu3. Nội dung hợp đồng li xăng nhãn hiệu4. Những lưu ý khi li xăng nhãn hiệu Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên được sử […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Điều kiện để li xăng nhãn hiệu3. Nội dung hợp đồng li xăng nhãn hiệu4. Những lưu ý khi li xăng nhãn hiệu Thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng trở nên phổ biến, dẫn […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Contents1. Cơ sở pháp lý2. Điều kiện để li xăng nhãn hiệu3. Nội dung hợp đồng li xăng nhãn hiệu4. Những lưu ý khi li xăng nhãn hiệu Trong ngành công nghiệp thời trang đầy cạnh tranh, việc đăng ký […]

  Facebook của chúng tôi