Cách đăng ký bản quyền thương hiệu

Đăng ký bản quyền thương hiệu là cách thức để bảo hộ thương hiệu trên mọi lĩnh vực, ngành nghề kể cả các ngành nghề mà doanh nghiệp không kinh doanh

Việc đăng ký bản quyền thương hiệu sẽ được thực hiện dưới dạng đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật công nghiệp, đơn được soạn thảo và nộp vào Cục bản quyền Việt Nam. Chủ sở hữu thương hiệu có thể trực tiếp nộp đơn vào Cục nhưng do đây là công việc mang tính pháp lý đặc thù nên việc soạn hồ sơ khá phức tạp, do đó chủ sở hữu thương hiệu nên ủy quyền cho các đại diện sở hữu trí tuệ thay mình soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng ký để tiết kiệm tối đa thời gian làm việc thực tế. Với việc đăng ký bản quyền thương hiệu thì cần phải lưu ý rằng tên thương hiệu sẽ không được bảo hộ riêng, chỉ bảo hộ hình ảnh của thương hiệu nhưng phạm vi của nó là tất cả các ngành nghề không chỉ trong kinh doanh mà ở mọi lĩnh vực trong đời sống, chỉ cần bất kỳ bên nào khác sử dụng hình ảnh thương hiệu mà không có sự cho phép của chủ sở hữu thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi đó. Hơn nữa việc đăng ký bản quyền thương hiệu sẽ rất có lợi cho những nhà kinh doanh có định hướng phát triển lâu dài, muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh sau này dựa trên thương hiệu có sẵn, mà không cần mất công xây dựng thương hiệu mới.

Trong phạm vi dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu của mình ASLaw sẽ:

– Tư vấn thời gian, thủ tục để đăng ký bản quyền thương hiệu

– Hỗ trợ khách hàng thiết kế hình ảnh thương hiệu nếu khách hàng có yêu cầu

– Đại diện quý khách làm việc tại Cục bản quyền tác giả

– Soạn thảo, xử lý hồ sơ đăng ký

– Tiếp nhận giấy chứng nhận và trao lại cho khách hàng

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Trong thời đại kỹ thuật số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đem lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo vệ quyền tác giả. Các nền tảng […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Trong thời đại công nghệ số và truyền thông hiện nay, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm văn học trở nên vô cùng quan trọng. Đăng ký bản quyền là một trong những phương […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Việc bảo vệ quyền tác giả đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo và bảo vệ lợi ích của các tác giả, người sở hữu quyền tác giả. Tại Việt Nam, các biện pháp xử lý […]

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Thuật ngữ “bản quyền” đề cập đến quyền sở hữu của tác giả hoặc nghệ sĩ đối với các tác phẩm sáng tạo của họ. Bản quyền sẽ áp dụng cho nhiều loại tác phẩm, bao gồm chương trình máy […]

  Facebook của chúng tôi