Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ bản quyền

Đăng ký bảo hộ bản quyền – hay đăng ký bản quyền tác giả là thủ tục giúp người sáng tạo ra tác phẩm có thể bảo hộ độc quyền cho các tài sản mà mình đã sáng tạo ra. […]

Các hành vi vi phạm quyền tác giả

Các hành vi vi phạm quyền tác giả được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Theo đó nếu chủ thể có một trong số các hành vi này thì Chủ sở hữu quyền tác giả có thể yêu cầu xử […]

Có phải tác giả luôn là chủ sở hữu của tác phẩm

Tác giả chưa hẳn đã chắc chắn là chủ sở hữu của tác phẩm. Nhiều trường hợp Tác giả là người làm công, làm theo nhiệm vụ của một tổ chức (có thể là một công ty) Tác giả hưởng […]

Hiểu thế nào về quyền tác giả

Quyền tác giả hay tác quyền (tiếng Anh: copyright) là độc quyền của một tác giả cho tác phẩm của người này. Quyền tác giả được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa […]

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả phải đảm bảo tính nguyên gốc và có hình thức thể hiện. Ý nghĩa chính xác về tính nguyên gốc là khác nhau trong pháp luật về quyền tác giả của […]

Điều ước quốc tế về bảo hộ quyền tác giả

Điều kiện để một tác phẩm được bảo hộ theo Công ước Bern cũng phải đảm bảo được định hình dưới một hình thức nhất định. Công ước cũng quy định rõ các nước thành viên tham gia nếu theo […]

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Theo Công ước Bern về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật các đối tượng được bảo hộ bởi Công ước bao gồm “tất cả các sản phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa […]

Quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam được tập trung thành hai mảng lớn: Quyền nhân thân ( điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005) và quyền tài sản ( điều 20) Quyền nhân thân bao gồm quyền nhân […]

Microsoft chi 1 tỷ USD mua mạng xã hội Yammer

Trong những ngày qua, mạng xã hội đã trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý khi dư luận xôn xao với thông tin Samsung đang ấp ủ kế hoạch phát triển mạng xã hội riêng để cạnh […]

Khái niệm tác phẩm văn học, nghê thuật dân gian

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tác nghệ thuật của các tầng lớp dân chúng, sản phẩm của quá trình sáng tạo tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác […]

Điều kiện bảo hộ tác phẩm văn học dân gian

Điều kiện để một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả là phải đảm bảo tính nguyên gốc của nó, tuy nhiên tác phẩm văn học dân gian với đặc trưng của nó là tính dị bản, do đó […]

Bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm văn học dân gian

Bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian của các quốc gia trên thế giới nhằm nhiều mục đích khác nhau phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia. Nhìn chung  […]

Bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian theo pháp luật quốc tế

Công ước Bern có nêu:”Trong trường hợp những tác phẩm không được xuất bản và vô danh , nhưng tác giả là một dân tộc của một nước tham gia công ước thì quốc gia đó có quyền chỉ định một […]

Hành vi xâm phạm bản quyền tác phẩm nghệ thuật dân gian

Khai thác bất hợp pháp” tác phẩm văn học dân gian được hiểu trong các Quy định mẫu là bất kỳ việc sử dụng nào được thực hiện nhằm mục đích thu lợi, ngoài phạm vi truyền thống hay tập […]

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn […]

Facebook của chúng tôi