Đăng ký kiểu dáng

Đăng ký kiểu dáng độc quyền

Đăng ký kiểu dáng độc quyền được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp. bet365 sports Thời gian đăng ký kiểu dáng độc quyền Trong thời […]

Thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp, được tiến hành trong thời gian 20 ngày làm việc tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Kết qua tra cứu kiểu dáng công nghiệp giúp tìm ra các giải pháp, sản […]

Đăng ký kiểu dáng tại An Giang

Đăng ký kiểu dáng tại An Giang được nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam hoặc thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp. Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công […]

Đăng ký kiểu dáng sản phẩm tại Huế

Đăng ký kiểu dáng sản phẩm tại Huế là thủ tục hành chính nhằm giúp cho tác giả, chủ sở hữu (tại Huế) của kiểu dáng công nghiệp mới tiến hành tại cơ quan chức năng để lấy được Bằng độc quyền kiểu dáng […]

Đăng ký kiểu dáng tại Phú Thọ

Đăng ký kiểu dáng tại Phú Thọ cũng giống như việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại các tỉnh thành khác trên lãnh thổ Việt Nam Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Phú Thọ được nộp trực tiếp tại Cục Sở […]

Đăng ký kiểu dáng tại Cà Mau

Đăng ký kiểu dáng tại Cà Mau được tiến hành trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trong thời gian từ 10-12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp Doanh nghiệp của bạn […]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo đó để bảo hộ kiểu dáng độc quyền, kiểu dáng phải đáp ứng  yêu cầu sau: Có khả năng áp dụng công nghiệp; Có tính mới; Có khả năng sáng tạo Đăng ký kiểu dáng công nghiệp […]

Gia hạn bằng kiểu dáng

Với mục đích giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí, ASLaw đã thành lập bộ phận theo dõi và quản lý thông tin về bằng kiểu dáng công nghiệp. العاب المال Đây là một quy trình quan […]

Tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiêp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hơp giữa các yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu […]

Các điều khoản không được đưa vào hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử […]

Quy trình xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quy trình xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp muốn được bảo hộ phải tiến hành thủ tục đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Cục sở hữu trí tuệ sau khi tiếp nhận đơn đăng […]

Hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. كازنو Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công […]

Thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.Kiểu dáng […]

Dịch vụ tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Phú Thọ

Dịch vụ tra cứu kiểu dáng công nghiệp tại Phú Thọ. Mục đích của việc tra cứu kiểu dáng công nghiệp là tìm kiếm các kiểu dáng trùng lặp hoặc tương tự hoặc có liên quan tới kiểu dáng công nghiệp trong […]

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. موقع الخيل  Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xem xét trên nhiều phương diện và phải đảm bảo những yêu cầu, điều kiện cụ thể […]

Facebook của chúng tôi