Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản theo quy định pháp luật. ماهي لعبة البوكر Khi nhắc tới chủ sở hữu của quyền tác giả không chỉ nói tới tác giả sáng tạo ra tác phẩm mà còn nhắc tới nhiều đối tượng khác theo quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ. Vậy chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm những đối tượng nào? العاب للربح من الانترنت
– Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả.
Tác giả đầu tư công sức về mặt thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu quyền tác giả có các quyền nhân thân và các quyền tài sản. العاب كسب المال
– Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả
Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm có chung các quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm đó.
Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm sau quá trình đầu tư về trí tuệ và tài chính, nếu có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng tác giả khác thì có các quyền nhân thân và quyền tài sản đối với phần riêng biệt đó.
– Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả.
Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giao cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo những lĩnh vực và chủ đề nhất định.
Các tổ chức cá nhân là chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp tổ chức cá nhân đó có quan hệ hợp đồng hợp pháp với tác giả.
– Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế
Tổ chức, cá nhân được thừa kế hợp pháp dưới hình thức thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật được coi là chủ sở hữu quyền tác giả.
– Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền.
Tổ chức, cá nhân thỏa thuận trong hợp đồng với tác giả về việc chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền nhân thân và quyền tài sản được coi là chủ sở hữu quyền tác giả.
Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định.
– Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước
Nhà nước sẽ trở thành chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau: tác phẩm khuyết danh; tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản; tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
Việc quy định các đối tượng là chủ sở hữu quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 là phù hợp với quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Nếu cần tư vấn chi tiết các vấn đề về quyền tác giả cũng như pháp luật sở hữu trí tuệ bạn có thể liên hệ với công ty ASLaw chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Trong thời đại kỹ thuật số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đem lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo vệ quyền tác giả. Các nền tảng […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Trong thời đại công nghệ số và truyền thông hiện nay, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm văn học trở nên vô cùng quan trọng. Đăng ký bản quyền là một trong những phương […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Việc bảo vệ quyền tác giả đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo và bảo vệ lợi ích của các tác giả, người sở hữu quyền tác giả. Tại Việt Nam, các biện pháp xử lý […]

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Thuật ngữ “bản quyền” đề cập đến quyền sở hữu của tác giả hoặc nghệ sĩ đối với các tác phẩm sáng tạo của họ. Bản quyền sẽ áp dụng cho nhiều loại tác phẩm, bao gồm chương trình máy […]

  Facebook của chúng tôi