Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Posted by A&S Law on 15-11-2017

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ là cơ quan chuyên trách về các hoạt động sự nghiệp sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

 

Tiền thân của Cục sở hữu trí tuệ là Phòng sáng chế phát minh, rồi sau này theo sự thay đổi chức năng chính thì Phòng sáng chế phát minh đổi tên thành Cục sáng chế, Cục Sở hữu công nghiệp và cuối cùng là Cục sở hữu trí tuệ như ngày nay. Với năm chức năng chính là:

-Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về SHTT; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, biện pháp đẩy mạnh hoạt động và phát triển hệ thống SHTT trong phạm vi cả nước;

-Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân;

-Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT;

-Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về SHTT cho các cơ quan quản lý SHTT thuộc các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước;

-Thực hiện chức năng bảo đảm các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về SHTT; đào tạo, bồi dương chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học về SHTT; hỗ trợ và tư vấn về thủ tục xác lập, quản lý, sử dụng và chuyển giao, chuyển nhượng giá trị quyền SHTT; xây dựng, quản lý và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp.

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện nay có trụ sở chính tại 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Với nhu cầu về sở hữu trí tuệ trên toàn quốc như hiện nay thì Cục có thêm hai văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng với nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Cục sở hữu trí tuệ và các cơ quan quản lý của địa phương nhằm triển khai các chính sách pháp luật, thực hiện các chức năng của Cục về sở hữu trí tuệ.

Để đáp ứng được nhiệm vụ chính của Cục sở hữu trí tuệ thì Cục có khối sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước gồm các chuyên viên có chuyên môn cao về sở hữu trí tuệ trong nước cũng như nước ngoài.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đăng ký thương hiệu là cần thiết để độc quyền thương hiệu của tổ chức, cá nhân. Vậy Cần phải làm gì để đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi […]

Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh

Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Số 27B, Đường Nguyễn Thông , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đại diện tiếp nhận, giải đáp cũng như hướng dẫn người nộp đơn tại Thành phố Hồ Chí […]

Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng cùng với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Tp HCM và Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội có chức năng trợ giúp và quản […]

Thủ tục đăng ký bảo hộ logo tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam được quy định như thế nào?

Thủ tục đăng ký bảo hộ logo tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam được quy định như thế nào? Bạn muốn đăng ký bảo hộ logo; vậy bạn biết gì về thủ tục đăng ký bảo hộ logo […]

Tra cứu sở hữu trí tuệ

Tra cứu sở hữu trí tuệ là bước đầu tiên cần làm trước khi đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm tạo ra cơ sở để đánh giá khả năng đăng ký của tài sản sở hữu trí tuệ. Tài […]

Facebook của chúng tôi