Tư vấn đăng ký bản quyền game mới nhất

Đăng ký bản quyền game là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tác giả, chủ sở hữu trò chơi trực tuyến này. Ngày nay, các trò chơi trực tuyến ngày càng đa dạng và sáng tạo. كازينو888 Các hành vi đạo nhái, sao chép ý tưởng diễn ra hàng này. Để tránh được các hành vi đạo nhái và tranh chấp không đáng có. Tác giả, chủ sở hữu game có thể tham khảo bài viết dưới đây. العاب الكازينو مجانا  

1. Game được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nào?

Game (trò chơi trực tuyến) được bảo hộ dưới dạng tác phẩm Chương trình máy tính (Điều 14.1.m Luật Sở hữu trí tuệ).

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Pháp luật Việt Nam chỉ bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

2. Lợi ích của việc đăng ký bản quyền game

Đăng ký quyền tác giả cho game không phải là thủ tục bắt buộc, tuy nhiên đây là thủ tục pháp lý được khuyến khích thực hiện vì:

 • Là bằng chứng về việc là người đầu tiên sáng tạo trò chơi trực tuyến đó;
 • Đẩy nghĩa vụ chứng minh ngược lại cho các chủ thể khác khi xảy ra tranh chấp.

3. Hồ sơ đăng ký bản quyền game

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;
 • 02 bản in code của game có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu;
 • 02 bản đĩa CD chứa nội dung game (bao gồm Code, kịch bản game, bản mô tả chương trình game)
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu trên phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực.

Ngoài ra, chủ sở hữu game cần cung cấp những tài liệu đăng ký sau:

 • Bản sao chứng minh thư của tất cả các tác giả (có công chứng);
 • Giấy cam đoan của tác giả;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng);
 • Quyết định giao việc (trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân).

4. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu game có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả.

Địa điểm: trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Cách thức: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Thủ tục đăng ký bản quyền đối với game đơn giản, chi phí nhỏ so với lợi ích mà nó mang lại. Do đó, chủ sở hữu game cần nhanh chóng tiến hành đăng ký để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình. كيفية لعبة البوكر

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Contents1. Game được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nào?2. Lợi ích của việc đăng ký bản quyền game3. Hồ sơ đăng ký bản quyền game4. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Contents1. Game được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nào?2. Lợi ích của việc đăng ký bản quyền game3. Hồ sơ đăng ký bản quyền game4. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Contents1. Game được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nào?2. Lợi ích của việc đăng ký bản quyền game3. Hồ sơ đăng ký bản quyền game4. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng […]

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Contents1. Game được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nào?2. Lợi ích của việc đăng ký bản quyền game3. Hồ sơ đăng ký bản quyền game4. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Contents1. Game được bảo hộ dưới dạng tác phẩm nào?2. Lợi ích của việc đăng ký bản quyền game3. Hồ sơ đăng ký bản quyền game4. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng […]

  Facebook của chúng tôi