Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2024

Đăng ký nhãn hiệu là cần thiết để độc quyền nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân. Vậy Cần phải làm gì để đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

1. Khái niệm về nhãn hiệu

Nhãn hiệu là bất kỳ dấu hiệu nào được sử dụng để phân biệt hàng hóa. Nhãn hiệu có thể bao gồm tên gọi của công ty (tên thương mại), tên gọi của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ, logo của công ty, logo của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ.

Nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là một dấu hiệu có thể nhìn thấy

Là một dấu hiệu có thể nhìn thấy dưới dạng chữ cái, từ, hình vẽ hoặc hình ảnh, bao gồm cả hình ba chiều hoặc kết hợp của chúng, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu. Theo CPTT thì “nhãn hiệu âm thanh” mới được đưa vào.

b) Có khả năng phân biệt

Có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu này với các đối tượng khác.

2. Khi đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền phải làm trước tiên

Một việc hết sức quan trọng trước khi bạn tiến hành kinh doanh bất kỳ một sản phẩm, dịch v là tiến hành đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu – logo độc quyền ngay khi nghĩ ra tên đó. Hạn chế tuyệt đối cách làm hiện nay của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đó là đợi cho đến khi Nhãn hiệu, thương hiệu, logo của mình tồn tại được với thị trường rồi mới tiến hành đi đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu, logo tại Cục sở hữu trí tuệ.

Thực tế, những doanh nghiệp đi làm thủ tục đăng ký bảo hộ rất dễ gặp phải tình trạng bị một bên khác đăng ký chiếm quyền. Khi đó, sẽ phải chọn 1 trong 2 cách là:

 • Cách 1: Đổi sang nhãn hiệu, thương hiệu mới.
 • Cách 2: Thương lượng với bên đăng ký trước để mua lại nhãn hiệu, thương hiệu.

Cách 2 sẽ tốn rất nhiều chi phí cho cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp phải mua lại nhãn hiệu, thương hiệu.

Chính vì vây, doanh nghiệp, cá nhân phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ngay. Đăng ký sẽ giúp cá nhân. tổ chức đảm bảo sự độc quyền thương hiệu đó. Trách phải hành vi xâm phạm nhãn hiệu của doanh nghiệp khác.

3. Cần phải làm gì để đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền?

 • Một: Chuẩn bị mẫu nhãn hiệu, thương hiệu, logo cần đăng ký.
 • Hai: Lên danh sách sản phẩm, dịch vụ mà đang kinh doanh.
 • Ba: Gửi thông tin cho đại diện cục sở hữu trí tuệ để tiến hành chỉnh hoá lại thông tin trước khi đi làm thủ tục bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

LIÊN HỆ 

Luật sư: Đỗ Bá Thích

Hotline: (+84) 914 195 266

Email: info@aslaw.vn

 

4. Quy trình đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Bước 1: Tiến hành tra cứu nhãn hiệu, thương hiệu tại Việt Nam   

Mục đích của tra cứu nhãn hiệu đó là:

+ Kiểm tra xem nhãn hiệu của bạn đã có ai đăng ký trước hay chưa trước khi đăng ký chính thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ;

+ Tránh xâm phạm quyền của các nhãn hiệu đã đăng ký khác.

+ Sửa đổi, thay đổi nhãn hiệu kịp thời nếu bị tương tự hoặc gây nhầm lần với nhãn hiệu khác.

+ Tiết kiệm thời gian và ngân sách của cá nhân, tổ chức muốn đăng ký. Thời gian đăng ký sau khi nộp đơn từ 16-18 tháng.

Bước 2: Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (tổng thời gian dự kiến: 13-18 tháng)      

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam bao gồm ba giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới tại Việt Nam

Sẽ mất một ngày để có được số đơn và ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bạn có thể kiểm tra mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu Việt Nam tại đây để có thêm thông tin.

 • Giai đoạn 2: Kiểm tra hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu Việt Nam

Sau khi nộp đơn mới, cục SHTT sẽ kiểm tra hình thức của đơn. NOIP sẽ ra quyết định chấp nhận tính hợp pháp của đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc không trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nếu hình thức không được chấp nhận, Cục sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo về yêu cầu chỉnh sửa và yêu cầu chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải sửa trong vòng 02 tháng kể từ ngày phát hành.

quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, quy trình đăng ký thương hiệu tại Việt Nam, quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền, quy trình đăng ký thương hiệu độc quyền

Quy trình đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu

 • Giai đoạn 3: Công bố nhãn hiệu trên Công báo Sở hữu trí tuệ

Cục sở hữu trí tuệ sẽ công bố nhãn hiệu đăng ký trên Công báo sở hữu trí tuệ Việt Nam trong vòng 02 tháng kể từ ngày chấp nhận hình thức.

 • Giai đoạn 4: Xét nghiệm nội dung về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Cục SHTT sẽ ra thông báo kết quả xét nghiệm nội dung trong vòng 12-16 tháng (có thể lâu hơn) kể từ ngày công bố đơn. Có hai loại thông báo:

 • Loại 1 : Đồng ý cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam.
 • Loại 2: Từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Nếu đơnbị từ chối, người nộp đơn nhãn hiệu cần phải trả lời từ chối này trong vòng ba tháng. (có thể gia hạn thời gian trả lời thêm 03 tháng)
 • Giai đoạn 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Trong vòng 1-2 tháng kể từ khi nộp phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Cục sở hữu trí tuệ sẽ giấy chứng nhận nhãn hiệu .

5. Phí đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu – logo mới tại Việt Nam

Phí đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu – logo tại Việt Nam không cố định mà hoàn toàn phụ thuộc vào số lượng dịch vụ; sản phẩm được sử dụng, kinh doanh dưới nhãn hiệu. Số lượng càng nhiều thì chi phí đăng ký nhãn hiệu càng tăng lên.

a) Phí nhà nước có khung phí cơ bản

+ Phí đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm thứ nhất: 1.020.000 VNĐ

+ Phí cấp bằng cho nhóm thứ nhất: 360.000 VNĐ

+ Phí đăng ký nhãn hiệu cho nhóm thứ 2: 860.000 VNĐ

+ Phí cấp bằng cho nhóm thứ 2: 160.000 VNĐ

Phí trên mỗi nhóm có 06 sản phẩm. Trường hợp có trên 06 sản phẩm thì người nộp đơn phải thanh toán phí bổ sung cho từng sản phẩm tăng thêm.

b) Phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu của đại diện sở hữu trí tuệ

Trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu, logo của công ty sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn cần thanh toán phí dịch vụ như vậy.

Khung phí cơ bản như sau:

+ Phí đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm thứ nhất: 1.000.000 VNĐ đến 2.500.000 VNĐ

+ Phí cấp bằng cho nhóm thứ nhất: 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000

+ Phí đăng ký nhãn hiệu cho nhóm thứ 2: 1.000.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

+ Phí cấp bằng cho nhóm thứ 2: 800.000 VNĐ đến 1.500.000 VNĐ

Phí trên mỗi nhóm có 06 sản phẩm. Trường hợp có trên 06 sản phẩm thì người nộp đơn phải thanh toán phí bổ sung cho từng sản phẩm tăng thêm là: 250.000 VNĐ

6. Quy trình đăng ký nhãn hiệu thông thường có giống với đăng ký nhãn hiệu tập thể hay không?

Về mặt quy trình nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu tập thể có những giai đoạn giống nhau. Sự khác biệt giữa đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường là:

 • Khác về hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.
 • Tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Chủ sở hữu nhãn hiệu

7. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu – logo độc quyền ASL LAW

ASL LAW là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp phép từ ngày 13/09/2013. ASL LAW đã đại diện cho hơn 3000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiến hành nộp 4873 đơn nhãn hiệu (tính tới tháng 07/2020) tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

ASL LAW nhận được nhiều sự tin tưởng và đánh giá cao từ các khách hàng và đối tác như: Viettel; VTC; LOTTE; AEON MALL; CEND LAND; VIGLACERA; REDSUN…

Phạm vi dịch vụ của ASL LAW

+ Tư vấn và giải đáp các vướng mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

+ Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Tư vấn sơ bộ về đối tượng đăng ký bảo hộ.

+ Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu.

+ Tra cứu chính thức tại Cục sở hữu trí tuệ.

+ Chuẩn bị và Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

+ Đại diện thay mặt nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng.

+ Soạn thảo và trả lời, phản hồi các thông báo, quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.

+ Theo dõi xử lý vi phạm nhãn hiệu.

+ Thông báo hiệu lực và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

LIÊN HỆ

Luật sư: Đỗ Bá Thích

Hotline: (+84) 914 195 266

Email: info@aslaw.vn

3.6/5 - (83 bình chọn)
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  Contents1. Khái niệm về nhãn hiệua) Là một dấu hiệu có thể nhìn thấyb) Có khả năng phân biệt2. Khi đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền phải làm trước tiên3. Cần phải làm gì để đăng ký […]

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  Contents1. Khái niệm về nhãn hiệua) Là một dấu hiệu có thể nhìn thấyb) Có khả năng phân biệt2. Khi đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền phải làm trước tiên3. Cần phải làm gì để đăng ký […]

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Contents1. Khái niệm về nhãn hiệua) Là một dấu hiệu có thể nhìn thấyb) Có khả năng phân biệt2. Khi đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền phải làm trước tiên3. Cần phải làm gì để đăng ký […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Contents1. Khái niệm về nhãn hiệua) Là một dấu hiệu có thể nhìn thấyb) Có khả năng phân biệt2. Khi đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền phải làm trước tiên3. Cần phải làm gì để đăng ký […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Contents1. Khái niệm về nhãn hiệua) Là một dấu hiệu có thể nhìn thấyb) Có khả năng phân biệt2. Khi đăng ký nhãn hiệu – thương hiệu độc quyền phải làm trước tiên3. Cần phải làm gì để đăng ký […]

  Facebook của chúng tôi