Đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học,dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Các đối tượng có quyền đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính: Tác giả chương trình máy tính, chủ sở hữu chương trình máy tính có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả.

Cách thức nộp đơn đăng ký: Nộp đơn tại Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật hoặc nộp đơn tại Sở Văn hoá – Thông tin nơi tác giả chương trình máy tính, chủ sở hữu chương trình máy tính cư trú hoặc có trụ sở.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả chương trình máy tính, bao gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả

– Hai bản sao chương trình máy tính đăng ký quyền tác giả.

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu chương trình máy tính có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu chương trình máy tính thuộc sở hữu chung.

Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả chương trình máy tính

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả chương trình máy tính :

– Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả chương trình máy tính cho tổ chức, cá nhân sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

– Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Quý khách hàng có vướng mắc hay nhu cầu đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Trong thời đại kỹ thuật số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đem lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo vệ quyền tác giả. Các nền tảng […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Trong thời đại công nghệ số và truyền thông hiện nay, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm văn học trở nên vô cùng quan trọng. Đăng ký bản quyền là một trong những phương […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Việc bảo vệ quyền tác giả đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo và bảo vệ lợi ích của các tác giả, người sở hữu quyền tác giả. Tại Việt Nam, các biện pháp xử lý […]

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Thuật ngữ “bản quyền” đề cập đến quyền sở hữu của tác giả hoặc nghệ sĩ đối với các tác phẩm sáng tạo của họ. Bản quyền sẽ áp dụng cho nhiều loại tác phẩm, bao gồm chương trình máy […]

  Facebook của chúng tôi