Điều kiện bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam 2022

Pháp luật Việt Nam quy định các điều kiện để một giống cây trồng được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam là có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp. (theo Điều 158, Luật Sở hữu trí tuệ)

Điều kiện giống cây trồng có tính mới

Theo pháp luật Việt Nam, giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 164 của Luật này hoặc người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

Điều kiện giống cây trồng có tính khác biệt

Theo pháp luật Việt Nam, tính khác biệt của giống cây trồng nghĩa là giống cây trồng đó có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên).

Như vậy, theo pháp luật Việt Nam giống cây trồng để được bảo hộ phải có khả năng phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác đã được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn. Với giống cây trồng, sự khác biệt hay khả năng phân biệt được xác định bằng bằng các tính trạng như hình dạng lá, hình dạng hoa, màu hoa, thời gian sinh trưởng…

Pháp luật Việt Nam cũng quy định cụ thể về “giống cây trồng được biết đến rộng rãi”. Cụ thể, đó là giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ; giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào; giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối.

Điều kiện giống cây trồng có tính đồng nhất

Theo pháp luật Việt Nam, tính đồng nhất của giống cây trồng nghĩa là giống cây trồng đó có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.

Điều kiện giống cây trồng có tính ổn định

Theo pháp luật Việt Nam, tính ổn định của giống cây trồng nghĩa là giống cây trồng đó có các tính trạng liên quan của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Điều kiện về tên của giống cây trồng

Pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể về tên của giống cây trồng, theo đó tên của giống cây trồng cần đảm bảo những yêu cầu sau:

– Tên phù hợp với giống cây trồng. Tính phù hợp của tên của giống cây trồng được xác định như sau: nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

– Tên giống cây trồng phải duy nhất trong các đơn đăng ký

– Tên giống cây trồng phải trùng với tên đưa ra thị trường

– Tên giống cây trồng khi kết hợp với các yếu tố sở hữu công nghiệp khác như nhãn hiệu, tên thương mại,… vẫn có khả năng phân biệt.

Như vậy, một giống cây trồng để được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam cần năm điều kiện đã nêu trên, cụ thể: tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsĐiều kiện giống cây trồng có tính mớiĐiều kiện giống cây trồng có tính khác biệtĐiều kiện giống cây trồng có tính đồng nhấtĐiều kiện giống cây trồng có tính ổn địnhĐiều kiện về tên của giống cây trồng Để […]

  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  ContentsĐiều kiện giống cây trồng có tính mớiĐiều kiện giống cây trồng có tính khác biệtĐiều kiện giống cây trồng có tính đồng nhấtĐiều kiện giống cây trồng có tính ổn địnhĐiều kiện về tên của giống cây trồng Đăng […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  ContentsĐiều kiện giống cây trồng có tính mớiĐiều kiện giống cây trồng có tính khác biệtĐiều kiện giống cây trồng có tính đồng nhấtĐiều kiện giống cây trồng có tính ổn địnhĐiều kiện về tên của giống cây trồng Đăng […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  ContentsĐiều kiện giống cây trồng có tính mớiĐiều kiện giống cây trồng có tính khác biệtĐiều kiện giống cây trồng có tính đồng nhấtĐiều kiện giống cây trồng có tính ổn địnhĐiều kiện về tên của giống cây trồng Đăng […]

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  ContentsĐiều kiện giống cây trồng có tính mớiĐiều kiện giống cây trồng có tính khác biệtĐiều kiện giống cây trồng có tính đồng nhấtĐiều kiện giống cây trồng có tính ổn địnhĐiều kiện về tên của giống cây trồng Tính […]

  Facebook của chúng tôi