Điều Kiện Đăng Ký Nhãn Hiệu

dieu-kien-dang-ky-nhan-hieu

Nhãn hiệu phải đáp ứng những điều kiện nào để có khả năng đăng ký? Điều kiện đăng ký nhãn hiệu là gì

Một logo, yếu tố khi đáp ứng các yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu hay đáp ứng các điều kiện ĐKNH dưới đây thì có thể lầ đối tượng nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy các nước;

Không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với biểu tượng. Cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của tổ chức, cơ quan nhà nước VN và tổ chức quốc tế.Nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép; không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh. Hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của VN, nước ngoài.

Không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra. Dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng. (Ngoại lệ: chính tổ chức này đăng ký các dấu hiệu đó làm nhãn hiệu chứng nhận);

Không được làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ, công dụng, chất lượng…..hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu:

Dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt để làm nhãn hiệu khi nó là:

Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ thông dụng (ngoạI lệ: trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi vớI danh nghĩa một nhãn hiệu);

Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọI thông thường của hàng hoá. Dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến. Dấu hiệu chỉ thờI gian, địa điểm, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần…..

Hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá , dịch vụ. ( Ngoạị lệ: trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm đăng ký nhãn hiệu)

Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh

Dấu hiệu trùng hoặc gây tương tự nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn

Dấu hiệu trùng hoặc gây tương tự nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác;

Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác; dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ. Nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá

Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  ContentsKhả năng phân biệt của nhãn hiệu:Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh Trung Quốc, tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một quốc gia độc […]

  Quy định về bảo hộ đối với tên thương mại

  Quy định về bảo hộ đối với tên thương mại

  ContentsKhả năng phân biệt của nhãn hiệu:Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh Sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp đối với chủ sở hữu […]

  Trình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

  Trình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

  ContentsKhả năng phân biệt của nhãn hiệu:Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh Đối với nhãn hiệu, văn bằng bảo hộ chính là cơ sở xác thực quyền sở hữu […]

  Lưu ý đối với nhãn hiệu liên kết

  Lưu ý đối với nhãn hiệu liên kết

  ContentsKhả năng phân biệt của nhãn hiệu:Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh Hiện nay, những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ […]

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

  ContentsKhả năng phân biệt của nhãn hiệu:Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục […]

  Facebook của chúng tôi