Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu

Tại sao lại xảy ra tình trạng khiếu nại đơn. Đơn đã được nộp rồi mà vẫn có tình trang khiếu nại đơn là như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý Khách giải đáp. Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục mà người nộp đơn có ý kiến trái lại ý kiến của Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Hoặc không đồng ý với quyết định của Cục SHTT.

Khiếu nại đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theo thủ tục khiếu nại ban hành trong Luật SHTT. Quy chế thẩm định đơn ĐKNH và Quy chế hoạt động của  Cục SHTT.

khieu-nai-don-dang-ky-nhan-hieu

Theo pháp luật hiện hành thì nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản. Trong đó phải nêu rõ:

– Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại;

– Số, ngày ký, nội dung Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại;

– Số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên quan;

– Tên đối tượng cần được bảo hộ nêu trong đơn. Nội dung, lý lẽ, dẫn chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại. Đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc huỷ bỏ Quyết định hoặc kết luận liên quan;

Đơn khiếu nại phải được nộp cho Cục SHTT trong thời hạn quy định. (Đơn khiếu nại nộp sau thời hạn nêu trên không được xem xét).

Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại, Cục SHTT phải có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Người khiếu nại.

Nếu không đồng ý với ý kiến trả lời của Cục Sở hữu trí tuệ, Người khiếu nại có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ KH&CN hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính. Trường hợp khiếu nại với Bộ trưởng Bộ KH&CN, trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Bộ trưởng Bộ KH&CN phải thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho Người khiếu nại. Nếu không đồng ý với giải quyết của Bộ trưởng Bộ KH&CN, người khiếu nại có quyền khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Tel: 0914195266

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  ContentsTheo pháp luật hiện hành thì nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản. Trong đó phải nêu rõ:Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại, Cục SHTT phải có ý kiến trả lời bằng […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  ContentsTheo pháp luật hiện hành thì nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản. Trong đó phải nêu rõ:Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại, Cục SHTT phải có ý kiến trả lời bằng […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  ContentsTheo pháp luật hiện hành thì nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản. Trong đó phải nêu rõ:Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại, Cục SHTT phải có ý kiến trả lời bằng […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  ContentsTheo pháp luật hiện hành thì nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản. Trong đó phải nêu rõ:Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại, Cục SHTT phải có ý kiến trả lời bằng […]

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  ContentsTheo pháp luật hiện hành thì nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản. Trong đó phải nêu rõ:Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại, Cục SHTT phải có ý kiến trả lời bằng […]

  Facebook của chúng tôi