Luật về sở hữu trí tuệ

Posted by admin on 15-11-2017

Luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam được ra đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống trong nước có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khoá XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006. Sau đó đã sửa đổi bổ sung vào tháng 6/2009; có hiệu lực từ 1/1/2010 là luật quy định về quyền tác giả; quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; việc bảo hộ các quyền đó. Nhà nước cũng ban hành một loạt các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thi hành luật gồm Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày (22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và Nghị định số 106/2006/NĐ – CP ngày 22/9/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.

Tháng 5/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2009/NĐ-CP, có hiệu lực từ 30/6/2009, quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả , quyền liên quan. Nghị định này thay thế Nghị định số 56/2006/ND-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và thông tin ban hành tháng 6/2006.

Các quy định của pháp luật Việt Nam về SHTT hầu hết được xây dựng dựa theo các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên đặc biệt là hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại các quyền SHTT (TRIPS) nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo và phục vụ quá trình hội nhập của đất nước. Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và hòa nhịp với nền kinh tế thế giới luật SHTT Việt Nam không ngừng phát triển để giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam bảo vệ được tài sản SHTT của mình trong nền kinh tế thị trường

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Phân biệt tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với kiểu dáng công nghiệp

Khi nhắc đến đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, rất nhiều người có thể sẽ nhầm lẫn giữa hai cơ chế bảo hộ. Đó chính là cơ chể bảo hộ của tác phẩm mỹ thuật […]

3 Rủi ro dẫn đến bị từ chối bảo hộ khi thiết kế nhãn hiệu, logo

Đối với đối tượng là khách hàng, bước ban đầu khi tiếp xúc với bất kì một nhãn hiệu nào, logo luôn là một biểu tượng khiến họ có những đánh giá sơ bộ về chất lượng dịch vụ cũng […]

Một số điều cần biết về Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thời gian gần đây thuật ngữ văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được nhắc đến rất nhiều khi nói đến các vấn đề liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ. Vậy để hiểu rõ và hiểu đúng […]

Người biểu diễn có quyền gì theo pháp luật sở hữu trí tuệ

Thông thường chúng ta thường nghĩ chỉ có người sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật như tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm mới có quyền theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, bên cạnh […]

Kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

Hoạt động xuất, nhập khẩu có thể là quá trình nhạy cảm, dễ bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, trước đây đã có nhiều trường hợp lợi dụng thủ tục xuất, nhập khẩu để xâm […]

Facebook của chúng tôi