Luật về sở hữu trí tuệ

Posted by A&S Law on 15-11-2017

Luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam được ra đời nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống trong nước có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khoá XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006. Sau đó đã sửa đổi bổ sung vào tháng 6/2009 và có hiệu lực từ 1/1/2010 là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Cùng với Luật sở hữu trí tuệ, nhà nước cũng ban hành một loạt các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thi hành luật gồm Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày (22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và Nghị định số 106/2006/NĐ – CP ngày 22/9/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.

Tháng 5/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2009/NĐ-CP, có hiệu lực từ 30/6/2009, quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả , quyền liên quan. Nghị định này thay thế Nghị định số 56/2006/ND-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và thông tin ban hành tháng 6/2006.

Các quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ hầu hết được xây dựng dựa theo các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên đặc biệt là hiệp định về khía cạnh liên quan đến thương mại các quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo và phục vụ quá trình hội nhập của đất nước. Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và hòa nhịp với nền kinh tế thế giới luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không ngừng phát triển để giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam bảo vệ được tài sản sở hữu trí tuệ của mình trong nền kinh tế thị trường

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Vì sao phải đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ là cách duy nhất để bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài. Tạo hành lang pháp lý bảo vệ loại tài sản vô hình này.   Trong thời đại hiện […]

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, pháp luật có những biện pháp khác nhau để bảo vệ những loại tài sản này.   Tùy thuộc vào bản chất của mỗi loại tài […]

Đại diện sở hữu trí tuệ là gì?

Đại diện sở hữu trí tuệ hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp sẽ thay mặt cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến sở hữu trí […]

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là việc đăng ký tại cơ quan nhà nước nhằm xác lập quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ. Tài sản sở hữu trí tuệ […]

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ

Các hiệp định về sở hữu trí tuệ là nền tảng của của hệ thống của hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế, được các quốc gia thành viên dựa theo để thực hiện Hai trụ cột cột chính […]