Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên quyết định của cơ

2. Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

 • – Số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến nhãn hiệu thông qua:
  • + Mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc
  • + Quảng cáo.
 • – Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
 • – Doanh số từ việc:
  • + Bán hàng hóa hoặc
  • + Cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu
 • – Số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
 • – Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
 • – Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • – Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
 • – Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
 • – Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

4. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng có phạm vi bảo hộ rộng hơn so với các loại nhãn hiệu còn lại.

Liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng, Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra các trường hợp dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt sau đây:

 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Dấu hiệu đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ thậm chí khi nhãn hiệu đó không được đăng ký (hoặc chưa bao giờ được sử dụng) trên một lãnh thổ cụ thể.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Đăng ký nhãn hiệu trên Amazon như thế nào trong năm 2023?

  Contents1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?2. Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng4. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng Đăng ký […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Contents1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?2. Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng4. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng Đăng ký […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Contents1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?2. Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng4. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng Đăng ký […]

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Contents1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?2. Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng4. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng Tính ra, […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Đăng ký nhãn hiệu cho nông sản Việt Nam – Để nông sản Việt vươn mình ra thế giới

  Contents1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?2. Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng4. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng Sau đây, […]

  Facebook của chúng tôi