Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Posted by A&S on 24-7-2020

Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên quyết định của cơ

2. Cơ sở xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

3. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

 • – Số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến nhãn hiệu thông qua:
  • + Mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc
  • + Quảng cáo.
 • – Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
 • – Doanh số từ việc:
  • + Bán hàng hóa hoặc
  • + Cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu
 • – Số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
 • – Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
 • – Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • – Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
 • – Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
 • – Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

4. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng có phạm vi bảo hộ rộng hơn so với các loại nhãn hiệu còn lại.

Liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng, Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra các trường hợp dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt sau đây:

 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Dấu hiệu đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng;
 • Việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ thậm chí khi nhãn hiệu đó không được đăng ký (hoặc chưa bao giờ được sử dụng) trên một lãnh thổ cụ thể.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

1. Cơ sở pháp lý Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ Điều 17.2 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN 2. Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là gì? Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là việc người nộp đơn chủ động hoặc […]

Tư vấn chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất

Chuyển nhượng nhãn hiệu là một hình thức hữu hiệu khi chủ sở hữu nhãn hiệu có nhu cầu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho chủ thể khác. Bài viết dưới đây là tư vấn mới […]

Cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong quá trình lưu giữ và sử dụng, Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hỏng hoặc bị mất. Lúc này chủ sở hữu có thể tiến hành yêu cầu cơ quan có thẩm quyền […]

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Nguồn thông tin tối thiểu sử dụng trong quá trình thẩm định đơn

Nguồn thông tin có thể cung cấp các tư liệu để làm căn cứ và lý do từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho một đơn đăng ký nhãn hiệu tương đối đa dạng.Thẩm định viên sẽ đánh giá […]

Facebook của chúng tôi