Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả thường được hiểu là tương đồng, Tuy nhiên, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tác giả là người nhận tiền công từ người thuê, nhận nhiệm vụ hoàn thành tác phẩm. Còn người giao việc, thuê, khoán mới là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đó. الكازينو في السعوديه

Quyền tác giả là gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Bản quyền cũng là một cách gọi khác của quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là cách để pháp luật bảo vệ quyền lợi của những người tạo ra tác phẩm và giá trị của tác phẩm đó.

Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?

Theo điều 36 Luật sở hữu trí tuệ: Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.

Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền trên phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau như nào

Tác giả chính là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Nhưng chủ sở hữu quyền tác giả chưa chắc đã là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm.

Image
Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau

Tiêu chí Quyền tác giả Chủ sở hữu quyền tác giả
Quyền được hưởng Nắm giữ các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm: – Đặt tên cho tác phẩm; – Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; – Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; – Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Nắm giữ một hoặc một số quyền tài sản tại Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, bao gồm: – Làm tác phẩm phái sinh; – Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; – Sao chép tác phẩm; – Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; – Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; – Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
Phân loại Phải là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Trường hợp tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả. Có thể không phải là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm những trường hợp sau: – Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả; – Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả; – Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả; – Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế; – Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền; – Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

Tóm lại, tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đều là những đối tượng được hưởng quyền tác giả. Có trường hợp, tác giả và chủ sở hữu của một tác phẩm là một cá nhân hoặc tổ chức. Khi chủ sở hữu chính là tác giả thì cá nhân, tổ chức này mới được hưởng đầy đủ quyền nhân thân và quyền tài sản của một tác phẩm. كازينو اونلاين

Tìm hiểu về phương pháp đăng ký bản quyền thương hiệu tại đây.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  ContentsQuyền tác giả là gì?Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau như nào Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, website đã là một phần không thể […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  ContentsQuyền tác giả là gì?Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau như nào Âm nhạc luôn là lĩnh vực tinh thần không thể tách rời với nhân loại. […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  ContentsQuyền tác giả là gì?Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau như nào Ý tưởng kinh doanh có thể được đăng ký bảo hộ dưới luật sở hữu […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  ContentsQuyền tác giả là gì?Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau như nào Trong thời đại hội nhập, hoạt động đăng ký bộ nhận diện thương hiệu chính […]

  Đăng ký bản quyền tác giả – Lợi ích đi đôi cùng thách thức

  Đăng ký bản quyền tác giả – Lợi ích đi đôi cùng thách thức

  ContentsQuyền tác giả là gì?Chủ sở hữu quyền tác giả là gì?Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau như nào Ngày càng có nhiều nhận thức về tầm quan trọng của Sở hữu trí tuệ […]

  Facebook của chúng tôi