Quy định pháp lý về chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam

Chuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người khác (người nhận chuyển nhượng). Việc này giúp tận dụng tối đa giá trị kinh tế của sáng chế và thúc đẩy sự phát triển công nghệ.

quy định pháp lý về cấp phép quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam, quy định pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam, chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam, quy định pháp lý về chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế,
 1. Chuyển nhượng toàn bộ quyền sáng chế:
  • Quyền sở hữu: Chủ sở hữu sáng chế chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người nhận chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng sẽ trở thành chủ sở hữu mới của sáng chế.
  • Pháp lý: Việc chuyển nhượng phải được lập thành văn bản và đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để có hiệu lực pháp lý.
 2. Chuyển nhượng một phần quyền sáng chế:
  • Quyền sử dụng: Chủ sở hữu sáng chế có thể chuyển nhượng quyền sử dụng sáng chế cho một hoặc nhiều bên, trong khi vẫn giữ quyền sở hữu. Điều này thường được thực hiện dưới hình thức cấp phép sử dụng sáng chế.
  • Pháp lý: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng cũng phải được lập thành văn bản và đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Điều kiện và thủ tục cấp phép quyền sử dụng sáng chế

Cấp phép quyền sử dụng sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người cấp phép) cho phép người khác (người được cấp phép) sử dụng sáng chế trong một khoảng thời gian nhất định và theo các điều kiện cụ thể.

 1. Điều kiện cấp phép:
  • Thỏa thuận cấp phép: Người cấp phép và người được cấp phép phải đạt được thỏa thuận về các điều kiện cấp phép, bao gồm phạm vi sử dụng, thời hạn sử dụng, phí cấp phép, và các điều khoản khác liên quan.
  • Không gây hại cho lợi ích công cộng: Việc cấp phép không được gây hại đến lợi ích công cộng và phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
 2. Thủ tục cấp phép:
  • Lập hợp đồng cấp phép: Hợp đồng cấp phép quyền sử dụng sáng chế phải được lập thành văn bản, ghi rõ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận giữa hai bên.
  • Đăng ký hợp đồng cấp phép: Hợp đồng cấp phép phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để có hiệu lực pháp lý. Việc đăng ký này giúp công khai thông tin về quyền sử dụng sáng chế và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.
 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên:
  • Người cấp phép: Chủ sở hữu sáng chế có quyền nhận phí cấp phép và có nghĩa vụ đảm bảo rằng sáng chế được cấp phép có khả năng áp dụng công nghiệp và không vi phạm quyền của bên thứ ba.
  • Người được cấp phép: Người được cấp phép có quyền sử dụng sáng chế theo các điều kiện đã thỏa thuận và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định trong hợp đồng cấp phép, bao gồm việc thanh toán phí cấp phép đúng hạn.
LIÊN HỆ với Luật sư để được hướng dẫn đăng ký:
Bảo Hộ Thương Hiệu – Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ dăng ký thương hiệu  

Luật sư: Đỗ Bá Thích
(+84)0914 195 266
Email: info@aslaw.vn

Bảo vệ quyền lợi trong quá trình chuyển nhượng và cấp phép

 1. Giải quyết tranh chấp:
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng hoặc cấp phép, các bên có thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc khởi kiện tại tòa án.
  • Pháp luật Việt Nam cung cấp các cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các bên trong các tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế.
 2. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:
  • Các bên liên quan cần tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền lợi của mình. Việc đăng ký chuyển nhượng và cấp phép tại Cục Sở hữu trí tuệ giúp công khai thông tin và đảm bảo tính hợp pháp của các giao dịch này.
  • Chủ sở hữu sáng chế cần thường xuyên kiểm tra và giám sát việc sử dụng sáng chế để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Kết luận

Việc chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế là những hoạt động quan trọng giúp khai thác và tận dụng tối đa giá trị kinh tế của các sáng chế. Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng về các điều kiện, thủ tục và quyền lợi của các bên liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng và cấp phép sáng chế. Chủ sở hữu sáng chế và các bên liên quan cần nắm vững các quy định này để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ một cách hiệu quả và hợp pháp.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Yêu cầu khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Úc

  Yêu cầu khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Úc

  ContentsChuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người khác (người nhận chuyển nhượng). Việc này giúp tận dụng tối đa […]

  Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đức: Yêu cầu và thủ tục quan trọng

  Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đức: Yêu cầu và thủ tục quan trọng

  ContentsChuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người khác (người nhận chuyển nhượng). Việc này giúp tận dụng tối đa […]

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  ContentsChuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người khác (người nhận chuyển nhượng). Việc này giúp tận dụng tối đa […]

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  ContentsChuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người khác (người nhận chuyển nhượng). Việc này giúp tận dụng tối đa […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  ContentsChuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người khác (người nhận chuyển nhượng). Việc này giúp tận dụng tối đa […]

  Facebook của chúng tôi