Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không được coi là sao chép hoặc đạo nhái vì nó chỉ được sản xuất sau khi hoàn tất các thỏa thuận và thủ tục pháp lý liên quan đến quyền tác giả (nếu có) của tác phẩm gốc.

quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam, quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh, tác phẩm phái sinh tại Việt Nam,
Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

Khi xem xét về tác phẩm phái sinh, họ thường liên tưởng đến tác phẩm gốc vì tác phẩm phái sinh thường kế thừa và sáng tạo dựa trên các yếu tố cơ bản từ tác phẩm gốc như nội dung, phong cách, hoặc giai điệu.

Ví dụ điển hình nhất là việc dịch thuật các tác phẩm văn học. Một bản dịch của tác phẩm Việt Nam sang ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc sẽ tạo nên một tác phẩm phái sinh. Trong đó, tác giả của tác phẩm Việt Nam vẫn sẽ giữ nguyên quyền sở hữu quyền tác giả ban đầu nhưng người dịch tác phẩm này sang ngôn ngữ khác sẽ trở thành chủ sở hữu của tác phẩm phái sinh.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 Luật Sở hữu trí tuệ, tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH 2022 Luật Sở hữu trí tuệ, tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Theo đó, để tác phẩm phái sinh được bảo hộ thì phải đáp ứng điều kiện đầu tiên là không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Dẫu vậy, việc xác định sự tổn hại trong lĩnh vực văn nghệ thuật là rất khó vì các tổn thương có thể tồn tại ở trạng thái vô hình, thậm chí chưa tồn tại, chưa tác động tại thời điểm này nhưng có thể gây nên thiệt hại lớn cho chủ sở hữu quyền tác giả trong tương lai.

Ngoài ra, tác phẩm phái sinh phải được sáng tạo một cách độc lập, mang dấu ấn riêng, đảm bảo không xâm phạm quyền tài sản của tác giả tạo ra tác phẩm gốc và không trái với dạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.

Xử phạt hành vi làm tác phẩm phái sinh trái phép

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 66 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bao gồm hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh: Tác phẩm đã có được sử dụng làm tác phẩm phái sinh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

LIÊN HỆ với Luật sư để được hướng dẫn đăng ký:
Bảo Hộ Thương Hiệu – Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ dăng ký thương hiệu  

Luật sư: Đỗ Bá Thích
(+84)0914 195 266
Email: info@aslaw.vn

Theo Điều 12 Nghị định 131/2013/NĐ-CP, hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả cùng với việc buộc bên vi phạm áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của ASL Law

ASL Law là đơn vị được cấp chứng nhận hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp uy tín tại Việt Nam và thế giới. Theo đó, trong suốt quá trình đăng ký bản quyền cho quý khách hàng, ASL Law cam kết sẽ thực hiện các công việc, bổn phận và nghĩa vụ sau:

– Tư vấn về quá trình đăng ký bản quyền cặn kẽ, chi tiết cho quý khách hàng.

– Tư vấn, phân loại đối tượng đăng ký quyền tác giả phù hợp với yêu cầu của quý khách hàng;

– Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ đăng ký quyền tác giả, bản quyền.

– Đại diện quý khách hàng nộp đơn đăng ký bản quyền.

– Xử lý, giải quyết các yêu cầu và các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với Cục Bản quyền tác giả.

– Thay mặt quý khách hàng tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả trên toàn phạm vi lãnh thổ Việt Nam và gửi tới cho quý khách hàng.

– Làm khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có).

– Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả (nếu có)

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  ContentsTác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  ContentsTác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  ContentsTác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  ContentsTác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  ContentsTác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Facebook của chúng tôi