Quy định về các loại quyền tác giả

Quy định về các loại quyền tác giả theo luật Bản quyền tác giả Việt Nam bao gồm quyền tài sản và quyền nhân thân

Quy định về các loại quyền tác giả-Quyền tác giả theo quy định của pháp luật hiện nay thì Quyền tác giả bao gồm hai loại quyền là quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó quyền nhân thân là quyền gắn liền với tác giả và có một phần quyền nhân thân không được chuyển nhượng. العب واربح المال الحقيقي

Quyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyền

–     Làm tác phẩm phái sinh

–     Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.

–     Sao chép tác phẩm.

–     Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

–     Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác.

–     Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. افضل مواقع المراهنات

Quyền nhân thân bao gồm các quyền:

–     Quyền đặt tên cho tác phẩm.

–     Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

–     Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

–     Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. سباق حصان

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi đăng ký bản quyền tác giả

Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền

Thay mặt nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký bản quyền tác giả

Nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Phối hợp xử lý vi phạm quyền tác giả nếu có

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  ContentsQuyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyềnQuyền nhân thân bao gồm các quyền:Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả Trong thời đại kỹ thuật số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đem […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  ContentsQuyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyềnQuyền nhân thân bao gồm các quyền:Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả Trong thời đại công nghệ số và truyền thông hiện nay, việc bảo vệ quyền sở […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  ContentsQuyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyềnQuyền nhân thân bao gồm các quyền:Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả Việc bảo vệ quyền tác giả đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng […]

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  ContentsQuyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyềnQuyền nhân thân bao gồm các quyền:Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  ContentsQuyền tài sản trong quyền tác giả bao gồm các quyềnQuyền nhân thân bao gồm các quyền:Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả Thuật ngữ “bản quyền” đề cập đến quyền sở hữu của tác giả hoặc nghệ sĩ […]

  Facebook của chúng tôi