Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đức: Yêu cầu và thủ tục quan trọng

Đăng ký bằng sáng chế tại Đức là hoạt động quan trọng đối với các doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ sáng chế của mình. Hiểu được các yêu cầu và thủ tục liên quan đến quá trình nộp đơn xin cấp bằng sáng chế là điều cần thiết để các doanh nghiệp có thể đăng ký thành công sáng chế của mình. Dưới đây là hướng dẫn về cách thức nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Đức:

Yêu cầu về hồ sơ

Thời hạn nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Đức yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Người đăng ký sẽ phải tuân thủ thời hạn này để đảm bảo quyền ưu tiên một cách hiệu quả.

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế của Đức là tiếng Đức. Tuy nhiên, đơn đăng ký bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có thể được chấp nhận, miễn là người nộp đơn cung cấp bản dịch tiếng Đức được công chứng. Đối với các đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, bản dịch tiếng Đức được công chứng phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Các tài liệu chính cần thiết để nộp đơn thành công bao gồm yêu cầu cấp bằng sáng chế và bản mô tả sáng chế, yêu cầu bảo hộ, bản vẽ (nếu có) và bản tóm tắt.

Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đức: Yêu cầu và thủ tục quan trọng
Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đức

Xác nhận tài liệu ưu tiên

Để xác nhận quyền ưu tiên, người nộp đơn phải nộp bản sao tài liệu ưu tiên trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất. Không cần phải chứng nhận hoặc hợp pháp hóa Tài liệu Ưu tiên. Tuy nhiên, nếu tài liệu ưu tiên không được nộp bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha thì phải cung cấp bản dịch tiếng Đức trong vòng một tháng. Ngoài ra, Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Đức có thể yêu cầu bản dịch tiếng Đức của các tài liệu ưu tiên được nộp bằng các ngôn ngữ được chỉ định.

Yêu cầu về Giấy ủy quyền (POA)

Việc nộp Giấy ủy quyền (POA) chỉ cần thiết nếu người đại diện không phải là Luật sư sáng chế của Đức. Không cần hợp pháp hóa hoặc công chứng POA, giúp đơn giản hóa quy trình nộp đơn cho người nộp đơn.

Người nộp đơn phải chỉ định (các) nhà sáng chế và xác nhận rằng không có người nào khác đã đóng góp vào sáng chế theo hiểu biết tốt nhất của họ. Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế hoặc nếu có nhiều nhà sáng chế thì người nộp đơn phải nêu rõ cách thức có được quyền đối với sáng chế. Tài liệu này phải được nộp trong vòng 15 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Quy trình nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ở Đức đòi hỏi người nộp đơn phải chú ý đến chi tiết và tuân thủ các yêu cầu cụ thể do Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Đức đưa ra. Bằng cách hiểu rõ thời hạn nộp đơn, yêu cầu về tài liệu và thủ tục chỉ định nhà sáng chế, người nộp đơn có thể bảo vệ hiệu quả các sáng chế của mình tại thị trường Đức.

LIÊN HỆ với Luật sư để được hướng dẫn đăng ký: Bảo Hộ Thương Hiệu – Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Dịch vụ đăng ký sáng chế, kiểu dáng
Luật sư: Đỗ Bá Thích
(+84)0914 195 266
Email: info@aslaw.vn
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Yêu cầu khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Úc

  Yêu cầu khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Úc

  ContentsYêu cầu về hồ sơXác nhận tài liệu ưu tiênYêu cầu về Giấy ủy quyền (POA) Để đăng ký bảo hộ sáng chế ở Úc, các doanh nghiệp cần phải có sự hiểu biết về các yêu cầu trong quy […]

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  ContentsYêu cầu về hồ sơXác nhận tài liệu ưu tiênYêu cầu về Giấy ủy quyền (POA) Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với các sáng […]

  Quy định pháp lý về chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam

  ContentsYêu cầu về hồ sơXác nhận tài liệu ưu tiênYêu cầu về Giấy ủy quyền (POA) Chuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với […]

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  ContentsYêu cầu về hồ sơXác nhận tài liệu ưu tiênYêu cầu về Giấy ủy quyền (POA) Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  ContentsYêu cầu về hồ sơXác nhận tài liệu ưu tiênYêu cầu về Giấy ủy quyền (POA) Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các chủ thể có quyền khiếu nại và yêu cầu giải quyết khiếu nại về […]

  Facebook của chúng tôi