Quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Quyền ưu tiên là quyền của người nộp đơn trên cơ sở nộp đơn trước đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên.

1. Quyền Ưu tiên

Việt Nam hiện đang áp dụng nguyên tắc Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Việc nộp đơn trước có lợi trong việc đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu…

Khi đăng ký nhãn hiệu cần các tài liệu cơ bản là tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu và chứng từ nộp lệ phí. Trường hợp nộp đơn thông qua đại diện thì cần có giấy ủy quyền cho đại diện đó. مراهنات التنس Trong trường hợp người nộp đơn muốn được thụ hưởng quyền ưu tiên thì cần tài liệu chứng minh. تنزيل اموال حقيقية

Với quyền này, người nộp đơn sẽ được coi là nộp đơn trước so với những đơn đăng ký khác cho nhãn hiệu trùng hoặc tương tự. Và với quyền lợi này, đơn được hưởng sẽ làm mất khả năng đăng ký của các đơn khác.

2. Điều kiện hưởng quyền ưu tiên

Người nộp đơn sẽ được hưởng lợi trên cơ sở đơn đầu tiên nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

– Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền này mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam

– Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác là thành viên của điều ước quốc tế có quy định tại quyền ưu tiên cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước đó.

– Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên

– Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trong một đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn. Đơn đăng ký nhãn hiệu được hưởng quyền ưu tiên có ngày được ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên. اربح مال مجانا

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Contents1. Quyền Ưu tiên2. Điều kiện hưởng quyền ưu tiên Nhãn hiệu nổi tiếng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Contents1. Quyền Ưu tiên2. Điều kiện hưởng quyền ưu tiên Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên được sử dụng để giải quyết các vấn đề còn hạn chế trong nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu đầu […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Contents1. Quyền Ưu tiên2. Điều kiện hưởng quyền ưu tiên Thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến nhu cầu bảo vệ nhãn hiệu trong môi trường số càng trở nên cấp thiết. Nhãn hiệu […]

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Contents1. Quyền Ưu tiên2. Điều kiện hưởng quyền ưu tiên Nhãn hiệu là bất kỳ biểu tượng nào được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm tên của công ty (tên […]

  Những thay đổi với bảng phân loại Nice trong năm 2024

  Những thay đổi với bảng phân loại Nice trong năm 2024

  Contents1. Quyền Ưu tiên2. Điều kiện hưởng quyền ưu tiên Phiên bản mới của Bảng Phân loại Hàng hóa và Dịch vụ cho hoạt động Đăng ký Nhãn hiệu (hay bảng phân loại Nice) sẽ bắt đầu có hiệu lực […]

  Facebook của chúng tôi