Tài sản trí tuệ là gì?

Posted by A&S on 10-8-2020

Sự phát triển của con người luôn gắn liền với sự đổi mới và sáng tạo. Để đạt được tới trình độ sáng tạo như ngày nay, khi mà trí tuệ nhân tạo có thể học hỏi và tiến bộ mỗi ngày. Con người đã từng bắt đầu từ những sáng tạo đơn giản nhất, như những bài viết đầu tiên về Mesopotamia hay bàn tính cuura Trung Quốc. Để tạo ra sự ghi nhận và khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, việc bảo vệ tài sản trí tuệ được đặt gia ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới.

1. Tài sản trí tuệ bao gồm những đối tượng nào?

Hướng dẫn định giá quốc tế số 4 về Định giá tài sản vô hình định nghĩa:

Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, tạo ra những quyền và ưu thế cho người sở hữu và mang lại những lợi ích kinh tế cho người sở hữu tài sản đó.

Tài sản trí tuệ (TSTT) là một bộ phân của tài sản vô hình. TSTT là kết quả sáng tạo trí tuệ của con người trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật;

TSTT được chia thành các nhánh. Cụ thể:

(i) Quyền tác giả và quyền liên quan;

Đối với quyền tác giả, TSTT luôn được định hình dưới dáng một tác phẩm. Tức là quyền tác giả không bảo hộ cho ý tưởng mà chỉ bảo vệ cách thức thể hiện của tư duy.

Đối với quyền liên quan, TSTT là chương trình biểu diễn, bản ghi âm, chương trình phát thanh, truyền hình.

(ii) Quyền sở hữu công nghiệp.

Quyền sở hữu công nghiệp bảo vệ các TSTT bao gồm: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch bán dẫn, bí mật kinh doanh

(iii) Quyền đối với giống cây trồng,

2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ

 • – Bản chất vô hình: tài sản trí tuệ là kết quả của các hoạt động trí tuệ.
 • – Có tính xác định được, kiểm soát được
 • – Có tính sáng tạo và đổi mới
 • – Có tính không bị hao mòn, cạn kiệt về vật chất
 • – Có khả năng sinh thời thông qua hoạt động khai thác và chuyển giao.
 • – Không bị giới hạn về phạm vi sử dụng (nhiều lần, nhiều người…) và nhiều người đồng thời sử dụng.

3. Phân loại tài sản trí tuệ

 • – Dựa và tính chất, có thể chia TSTT thành các nhóm:
 • + Sáng tạo về văn học – nghệ thuật (tác phẩm văn học, nghệ thuật, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình…
 • + Sáng tạo về kỹ thuật – công nghệ (sáng chế, bí mật kinh doanh, thiết kế bố trí,…)
 • + Sáng tạo trong hoạt động kinh doanh thương mại (nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý…)
 • – Dựa trên thủ tục xác lập quyền, tài sản trí tuệ phân thành các nhóm:
 • + Bảo hộ tự động: Quyền tác giả, quyền liên quan, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
 • + Bải hộ tự động có điều kiện: tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng
 • + Phải đăng ký: Sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng.

4. Tại sao cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ

Bảo vệ TSTT thúc đẩy sự sáng tạo của con người bằng việc trao cho các nhà sáng tạo sự khích lệ chính thức từ việc công nhận quyền và các lợi ích kinh tế khác (như li-xăng). Nếu không có một hệ thống quyền và cơ chế bảo vệ quyền rõ ràng, các nhà sáng tạo có thể sẽ không công bố tác phẩm hay sáng chế của mình do lọ ngại về việc sao chép mà không xin phép. Ngược lại, nếu bảo vệ tốt sẽ giúp gia tăng việc tiếp cận sự sáng tạo. Đây chính là nền tảng cho sự phát triển của con người.

5. Nhận diện tài sản trí tuệ trong hoạt động của doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu, triển khai của doanh nghiệp (R&D) có thể mang lại rất nhiều kết quả sáng tạo như: Bài báo, báo các nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, giải pháp kỹ thuật, giải pháp cấu trúc, sản phẩm mỹ thuật ứng dụng, bí quyết kinh doanh,… Mỗi loại TSTT có thể được bảo hộ dưới các hình thức khác nhau. Nhận diện được cái TSTT trong hoạt động của mình giúp các doanh nghiệp có chiến lược quản lý TSTT hợp lý và hiệu quả.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng theo quy định hiện hành

Contents1. Tài sản trí tuệ bao gồm những đối tượng nào?2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ3. Phân loại tài sản trí tuệ4. Tại sao cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ5. Nhận diện tài sản trí tuệ […]

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Contents1. Tài sản trí tuệ bao gồm những đối tượng nào?2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ3. Phân loại tài sản trí tuệ4. Tại sao cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ5. Nhận diện tài sản trí tuệ […]

Nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

Contents1. Tài sản trí tuệ bao gồm những đối tượng nào?2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ3. Phân loại tài sản trí tuệ4. Tại sao cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ5. Nhận diện tài sản trí tuệ […]

Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ là gì?

Contents1. Tài sản trí tuệ bao gồm những đối tượng nào?2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ3. Phân loại tài sản trí tuệ4. Tại sao cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ5. Nhận diện tài sản trí tuệ […]

Phân biệt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Contents1. Tài sản trí tuệ bao gồm những đối tượng nào?2. Đặc điểm của tài sản trí tuệ3. Phân loại tài sản trí tuệ4. Tại sao cần phải bảo vệ tài sản trí tuệ5. Nhận diện tài sản trí tuệ […]

Facebook của chúng tôi