Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục ở hữu trí tuệ. استراتيجية لعبة روليت Cục SHTT sẽ tiến hành các thủ tục xem xét, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, một trong các thủ tục trong quy trình đó là thẩm định hình thức. كازنو

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục SHTT tiến hành việc bổ sung, sủa chữa tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức đơn được kéo dài thêm 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận thêm tài liệu bổ sung

Nội dung của quá trình thẩm định hình thức đơn:

–      Kiểm tra số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn: tờ khai, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa dịch vụ sử dụng nhãn hiệu, hóa đơn phí, lệ phí, giấy ủy quyền, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và các tài liệu khác (nếu có).

–      Kiểm tra hình thức tài liệu,

–      Kiểm tra nội dung các tài liệu

–      Kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lế, đơn hợp lệ thì xác định ngày ưu tiên nếu có,

–      Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót.

Sau khi hoàn thành các công việc trên, Cục SHTT phải tiến hành thông báo kết quả thẩm định hình thức:

–      Trường hợp đơn hợp lệ, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, ngày ưu tiên ( trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên không được chấp thuận thì phải nêu rõ lý do) .

–      Trường hợp đơn có những thiếu sót, thẩm định viên chuẩn bị Quyết định dự định từ chối công nhận đơn hợp lệ, trong đó trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN( nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn, các lý do, thiếu sót khiến đơn bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ: Trường hợp người nộp đơn đã được Cục sở hữu trí tuệ gửi Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ mà không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến phản hồi hoặc phản hồi không xác đáng trong thời gian ấn định, thẩm định viên ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên được sử dụng để giải quyết các vấn đề còn hạn chế trong nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu đầu tiên First to use. Nguyên tắc nộp đơn đăng ký […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến nhu cầu bảo vệ nhãn hiệu trong môi trường số càng trở nên cấp thiết. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Trong ngành công nghiệp thời trang đầy cạnh tranh, việc đăng ký nhãn hiệu là một bước quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo dựng thương hiệu và đảm bảo tính độc quyền cho sản phẩm. […]

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Lưu ý về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam năm 2024

  Nhãn hiệu là bất kỳ biểu tượng nào được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm tên của công ty (tên thương mại), tên của sản phẩm hoặc dịch vụ, logo […]

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – Xu hướng 2023

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bước đầu tiên khẳng định, xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ mà mình kinh doanh. Hiện nay số doanh nghiệp đươc thành lập ngày càng […]

  Facebook của chúng tôi