Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan

Việc quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí bảo hộ đối với quyền tác giả và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí bảo hộ quyền liên quan là rất cần thiết cho việc phân rõ thẩm quyền của các cơ quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân hiểu thêm về cơ quan tiến hành các trình tự, thủ tục liên quan tới đăng kí bảo hộ quyền tác giả và đăng kí bảo hộ quyền liên quan. Vậy pháp luật sở hữu trí tuệ quy định cụ thể vấn đề này như thế nào?
Điều 51 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Điều 39 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự,Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan quy định :
– Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ, hiệu lực Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả. Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan
+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan thì nộp đơn nêu rõ lí do và nộp hồ sơ giống như hồ sơ đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan ban đầu.
+ Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền tác giả và Giấy chứng nhận quyền liên quan bị mất; đởi Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan trong trường hợp bị rách, nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.
+ Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan, Giấy chúng nhận đăng kí quyền liên quan trong trường hợp xác định người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan không phải là tác giả, chủ sở hữu và những trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diên, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát song đã đăng kí không thuộc đối tượng bảo hộ theo quy đinh của pháp luật.
– Sở Văn hóa- Thông tin sau khi tiếp nhận đơn đăng kí, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan theo quy định của pháp luật, chuyển lên Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Sở Văn hóa-Thông tin có trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân nộp ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật.
– Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp phí, lệ phí khi tiến hành thủ tục liên quan tới quyề tác giả, quyền liên quan cho Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật theo quy định của pháp luật.
– Bộ Văn hóa-thông tin ban hành các mẫu đơn đăng kí, Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan.
Trên đây là những thông tin hữu ích nhằm giúp tác giả hiểu rõ về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy đăng kí quyền liên quan.. Nếu còn bất cứ thắc mắc cần trợ giúp, hãy liên hệ với công ty ASLaw chúng tôi để được giải đáp.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về bảo vệ quyền tác giả trong thời đại kỹ thuật số tại Việt Nam

  Trong thời đại kỹ thuật số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã đem lại nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với việc bảo vệ quyền tác giả. Các nền tảng […]

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Trong thời đại công nghệ số và truyền thông hiện nay, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các tác phẩm văn học trở nên vô cùng quan trọng. Đăng ký bản quyền là một trong những phương […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Việc bảo vệ quyền tác giả đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo và bảo vệ lợi ích của các tác giả, người sở hữu quyền tác giả. Tại Việt Nam, các biện pháp xử lý […]

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về tác phẩm phái sinh tại Việt Nam

  Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra dựa trên tác phẩm gốc, chứa đựng yếu tố sáng tạo đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ quyền tác giả. Tác phẩm phái sinh không […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Thuật ngữ “bản quyền” đề cập đến quyền sở hữu của tác giả hoặc nghệ sĩ đối với các tác phẩm sáng tạo của họ. Bản quyền sẽ áp dụng cho nhiều loại tác phẩm, bao gồm chương trình máy […]

  Facebook của chúng tôi