Thông tin sáng chế và tư liệu sáng chế

thong-tin-sang-che-va-tu-lieu-sang-che

1. Thông tin sáng chế:

Là thông tin kỹ thuật và pháp lý có trong các tư liệu sáng chế được Cơ qua Sáng chế công bố định kỳ. Thuật ngữ “thông tin sáng chế” đề cập đến cả sáng chế được cấp bằng độc quyền và đơn đăng ký sáng chế.

2. Tư liệu sáng chế:

a. Tư liệu sáng chế không chỉ bao gồm nội dung của các tư liệu sáng chế được công bố mà còn bao gồm các thông tin thư mục và các thông tin khác liên quan đến bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

b. Ở hầu hết các nước, tư liệu sáng chế được yêu cầu thể hiện theo mẫu chuẩn, bao gồm:

– Trang đầu (kể cả Bản tóm tắt sáng chế);

Trang đầu của tư liệu sáng chế có chứa thông tin về ngày nộp đơn, ngày ưu tiên, tên sáng chế, dữ liệu thư mục như: tên và địa chỉ của người nộp đơn và tác giả sáng chế và mô tả tóm tắt sáng chế.

Bản tóm tắt trình bày ngắn gọn về sáng chế có trong tư liệu sáng chế. Bản tóm tắt không có ý nghĩa pháp lý, nó là bản tóm tắt về giải pháp kỹ thuật nên không được sử dụng để xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế trong bằng độc quyền sáng chế có liên quan.

Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế phải bộc lộ sáng chế một cách rõ ràng và chính xác để một người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan có thể hiểu được sáng chế được yêu cầu bảo hộ và các thông tin kỹ thuật có trong đó.

Tốt nhất, bản mô tả nên được minh họa bằng những ví dụ nhằm giải thích về cách thức vận hành và áp dụng sáng chế trong thực tế nhằm cho phép người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan có thể làm theo mà không cần tiến hành thử nghiệm một cách không cần thiết.

Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ pháp lý của sáng chế. Trong thủ tục tố tụng đối với sáng chế, giải thích yêu cầu bảo hộ là bước đầu tiên để xác định bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực không và có bị xâm phạm hay không.

Hình vẽ (nếu cần)

Hình vẽ thể hiện các chi tiết kỹ thuật của sáng chế một cách ngắn gọn và dễ hình dung. Hình vẽ giúp giải thích một số thông tin, công cụ hay kết quả nêu trong bản mô tả.

Không phải lúc nào cũng cần có hình vẽ trong bản mô tả sáng chế. Nếu sáng chế liên quan đến một quy trình hay phương pháp thực hiện một giải pháp nào đó thì hình vẽ thường là không cần thiết. Nếu cần hình vẽ,

thì cần tuân thủ một số quy tắc nhất định để được chấp nhận.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Yêu cầu khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Úc

  Yêu cầu khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Úc

  Để đăng ký bảo hộ sáng chế ở Úc, các doanh nghiệp cần phải có sự hiểu biết về các yêu cầu trong quy trình nộp đơn và thời hạn do luật sáng chế của Úc quy định. Dưới đây […]

  Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đức: Yêu cầu và thủ tục quan trọng

  Quy trình nộp đơn đăng ký sáng chế tại Đức: Yêu cầu và thủ tục quan trọng

  Đăng ký bằng sáng chế tại Đức là hoạt động quan trọng đối với các doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ sáng chế của mình. Hiểu được các yêu cầu và thủ tục liên quan đến quá trình nộp […]

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam

  Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với các sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) là vô cùng quan trọng. Công nghệ […]

  Quy định pháp lý về chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam

  Quy định pháp lý về chuyển nhượng và cấp phép quyền sử dụng sáng chế tại Việt Nam

  Chuyển nhượng quyền sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế (người chuyển nhượng) chuyển giao quyền sở hữu của mình đối với sáng chế cho người khác (người nhận chuyển nhượng). Việc này giúp tận dụng tối đa […]

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một sáng chế để được cấp bằng bảo hộ […]

  Facebook của chúng tôi