Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm nhiều gian đoạn. Các thủ tục này nhằm kiểm tra khả năng bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp. كيف تلعب القمار

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được nhà nước thực hiện như sau:

1. Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. قوانين بلاك جاك

2 Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. العب واكسب Thời gian thực hiện là 1 tháng kể từ ngày nhận đơn.

3 Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

4 Công bố đơn

Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong vòng 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

5 Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. Công việc này được tiến hành trong vòng 6 tháng.

6 Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Việc thực hiện các thủ tục trên có thể được thực hiện trực tiếp hay thông qua một đại diện sỡ hữu trí tuệ nộp đơn thay tại Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ
Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích
Email: banquyenlogo@gmail.com
Hotline: (+84)972817669
Tel: (+84) 435551315

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Pháp luật về bảo vệ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  Pháp luật về bảo vệ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  Contents1. Tiếp nhận đơn2 Thẩm định hình thức đơn3 Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn4 Công bố đơn5 Thẩm định nội dung đơn6 Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: Kiểu dáng công nghiệp […]

  Myanmar bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ năm 2024

  Myanmar bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ năm 2024

  Contents1. Tiếp nhận đơn2 Thẩm định hình thức đơn3 Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn4 Công bố đơn5 Thẩm định nội dung đơn6 Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: Từ ngày 1 tháng […]

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Tiếp nhận đơn2 Thẩm định hình thức đơn3 Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn4 Công bố đơn5 Thẩm định nội dung đơn6 Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: Quyền sở hữu trí […]

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Tiếp nhận đơn2 Thẩm định hình thức đơn3 Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn4 Công bố đơn5 Thẩm định nội dung đơn6 Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: Bên cạnh nhãn hiệu, […]

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Contents1. Tiếp nhận đơn2 Thẩm định hình thức đơn3 Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn4 Công bố đơn5 Thẩm định nội dung đơn6 Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ: Trong thời buổi kinh […]

  Facebook của chúng tôi