Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Trên thực tế, một chủ đơn có thể đăng ký một nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm/ dịch vụ. Tuy nhiên không thể tránh khỏi trường hợp một trong số những nhóm sản phẩm/ dịch vụ đó bị trùng hoặc tương tự với nhóm sản phẩm/ dịch vụ của nhãn hiệu đối chứng. Trong trường hợp này, chủ đơn có quyền thực hiện thủ tục tách đơn để đảm bảo đơn còn lại có khả năng đăng ký.

Image 1
Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là việc tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách.

Về quyền tách đơn của người nộp đơn:

Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện tách đơn.

Về thời điểm có thể tách đơn:

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ

Ngày nộp đơn của đơn được tách được xác định là ngày nộp đơn của đơn ban đầu.

Về thủ tục tách đơn:

Gồm 3 bước chính:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

 • Công văn tách đơn (ghi rõ đơn này được tách ra từ đơn nào)
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Giấy ủy quyền (Nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện SHTT)
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi nộp: Các điểm tiếp nhận hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ. (Tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh)

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ xử lý đơn

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu thỏa mãn các điều kiện về hình thức, nội dung. Cục sẽ cấp văn bằng bảo hộ.

Ngược lại, trong trường hợp đơn ban đầu đã có Thông báo kết quả thẩm định nội dung (Dự định từ chối bảo hộ): Đơn tách chỉ gồm các phần mẫu nhãn hiệu không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ. Và chỉ gồm các sản phẩm/dịch vụ không thuộc dự kiến từ chối bảo hộ. Thẩm định viên nội dung chuẩn bị Thông báo cấp văn bằng bảo hộ cho đơn tách ngay sau thời điểm đơn tách được chấp nhận hợp lệ.

Thẩm định viên nội dung tiến hành xử lý đơn tách trên cơ sở bảo lưu nội dung kết luận liên quan đến phần mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ bị dự định từ chối tương ứng cũng như bảo lưu các thời hiệu xử lý của đơn gốc (Không chuẩn bị Thông báo kết quả thẩm định nội dung mới cho đơn tách).

Lưu ý:

 • Đơn ban đầu và đơn tách cần được xử lý bởi cùng một phòng Nhãn hiệu
 • Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.
 • Đơn ban đầu và đơn tách cần được xử lý bởi cùng một thẩm định viên nội dung trong trường hợp tách đơn sau thời điểm có Thông báo dự định từ chối bảo hộ. تعلم كيف تلعب الروليت
 • Cần có ý kiến của phòng Nhãn hiệu liên quan trước khi phòng Đăng ký tiếp nhận đơn tách theo thành phần của mẫu nhãn hiệu.

Như vậy, đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. العاب ربح Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. العاب مجانية عبر الانترنت Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  Cách đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam năm 2024

  ContentsVề quyền tách đơn của người nộp đơn:Về thời điểm có thể tách đơn:Về thủ tục tách đơn: Để đăng ký nhãn hiệu quần áo tại Việt Nam vào năm 2024, bạn cần tuân theo một quy trình rõ ràng […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan: Hướng dẫn toàn diện

  Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan: Hướng dẫn toàn diện

  ContentsVề quyền tách đơn của người nộp đơn:Về thời điểm có thể tách đơn:Về thủ tục tách đơn: Benelux, bao gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, là khu vực quan trọng tại Châu Âu. Việc đăng ký nhãn hiệu tại […]

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

  ContentsVề quyền tách đơn của người nộp đơn:Về thời điểm có thể tách đơn:Về thủ tục tách đơn: Nhãn hiệu nổi tiếng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và phân biệt sản phẩm, dịch vụ của một […]

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  Lưu ý về nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên First to file

  ContentsVề quyền tách đơn của người nộp đơn:Về thời điểm có thể tách đơn:Về thủ tục tách đơn: Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên được sử dụng để giải quyết các vấn đề còn hạn chế […]

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Bảo vệ nhãn hiệu trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  ContentsVề quyền tách đơn của người nộp đơn:Về thời điểm có thể tách đơn:Về thủ tục tách đơn: Thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng trở nên phổ biến, dẫn đến nhu cầu bảo vệ nhãn hiệu trong môi trường […]

  Facebook của chúng tôi