Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Posted by admin on 15-11-2017

Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng cùng với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ Tp HCM và Cục Sở hữu trí tuệ Hà Nội có chức năng trợ giúp và quản lý, xử lý đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

VP đại diện của Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Đà Nẵng số 26 Nguyễn Chí Thanh – Tp. Đà Nẵng – cũng giống như VP đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh với việc thành lập, hoạt động với mục đích góp phần tăng cường công tác xác lập,bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phát triển, bảo vệ được tài sản trí tuệ của mình.

VP đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

26 Nguyễn Chí Thanh – Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : (0511) 3889955 ;

Fax : (0511) 3889977

Đại diện sở hữu công nghiệp

Tel: 0914195266

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Hiểu thế nào cho đúng về tác phẩm phái sinh?

Sự sáng tạo trong nghệ thuật là yếu tố cần thiết góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Đây là một trong các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của tài sản trí tuệ trong lĩnh vực khoa […]

Thủ tục giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp mới nhất

Khiếu nại sở hữu công nghiệp là quyền của các tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định của cơ quan quản lý nhà nước.  Bài viết sau cung cấp các thông […]

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mới nhất

Đăng ký thiết kế bố trí bao gồm những thủ tục gì? 1. Tài liệu tối thiểu – 02 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí, mẫu số: 02-TKBT Phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN; – 04 bộ bản […]

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đăng ký thương hiệu là cần thiết để độc quyền thương hiệu của tổ chức, cá nhân. Vậy Cần phải làm gì để đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi […]

Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh

Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Số 27B, Đường Nguyễn Thông , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đại diện tiếp nhận, giải đáp cũng như hướng dẫn người nộp đơn tại Thành phố Hồ Chí […]

Facebook của chúng tôi