Xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp

Việt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp nói riêng cũng như các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.

Ai có quyền yêu cầu xử lý vi phạm?

Theo nguyên tắc chung, chỉ có chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp mới có quyền yêu cầu xử lý vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp đó.

Xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Thông thường, việc giải quyết được thực hiện theo những bước sau:

(i) Điều tra thu thập chứng cứ vi phạm;

(ii) yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đánh giá chứng cứ vi phạm;

(iii) soạn thảo văn bản cảnh báo bên vi phạm;

(iv) đàm phán với bên vi phạm để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm;

(v) yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vi phạm khi không đạt được mục đích thông qua thương lượng, đàm phán.

Theo pháp luật hiện hành, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.

Nếu như việc cảnh báo không đem lại hiệu quả thì:

(i) chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu cơ quan, nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hoặc các quy định pháp luật khác có liên quan;

(ii) khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền lợi của mình.

Hiện nay có 6 cơ quan được giao trách nhiệm bảo đảm thực thi về sở hữu trí tuệ là tòa án; quản lý thị trường; thanh tra( KH&CN, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn); công an; hải quan; UBND các cấp. Mỗi cơ quan thực hiện việc xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp theo các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. Mỗi một biện pháp xử lý sẽ được áp dụng tùy vào mức độ vi phạm của bên vi phạm và sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý khác nhau.

Liên hệ với Bảo Hộ Thương Hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ
Người Liên Hệ: Đỗ Bá Thích
Email: banquyenlogo@gmail.com
Hotline: (+84)972817669
Tel: (+84) 435551315

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Pháp luật về bảo vệ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  Pháp luật về bảo vệ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

  ContentsViệt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp nói riêng cũng như các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.Ai có quyền yêu cầu […]

  Myanmar bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ năm 2024

  Myanmar bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp từ năm 2024

  ContentsViệt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp nói riêng cũng như các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.Ai có quyền yêu cầu […]

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  ContentsViệt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp nói riêng cũng như các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.Ai có quyền yêu cầu […]

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  ContentsViệt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp nói riêng cũng như các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.Ai có quyền yêu cầu […]

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  ContentsViệt Nam đã có đủ các biện pháp, chế tài xử lý vi phạm về kiểu dáng công nghiệp nói riêng cũng như các hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ nói riêng.Ai có quyền yêu cầu […]

  Facebook của chúng tôi