Đăng ký sáng chế

Phân biệt Sáng chế và Giải pháp hữu ích

Phân biệt Sáng chế và Giải pháp hữu ích. Bạn chỉ biết đó là giải pháp kỹ thuật. Bạn muốn bảo hộ độc quyền giải pháp kỹ thuật đó. Nhưng bạn chưa biết sẽ đăng ký dưới hình thức độc […]

Phân loại sáng chế

Hệ thống phân loại sáng chế quốc tế (sau đây viết tắt là hệ thống PSQ) là công cụ để phân loại thống nhất tư liệu sáng chế trên phạm vi thế giới,và là công cụ tra cứu có hiệu […]

Quy trình thẩm định đơn sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam được trải qua các quy trình thẩm định như sau : Nộp đơn -> Nhận đơn -> Thẩm định hình thức–> thẩm định nội dung -> cấp văn bằng

Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế

“Khả năng áp dụng công nghiệp” của sáng chế là một thuật ngữ được sử dụng nhằm để chỉ khả năng chế tạo, sản xuất hoặc khả năng thực hiện hay sử dụng trong thực tiễn. Khả năng áp dụng […]

Điều kiên bảo hộ sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp. Có nghĩa là […]

Yêu cầu bảo hộ sáng chế- Tính mới

Điều kiện bảo hộ sáng chế, Tính mới của sáng chế được quy định như thế nào? Tại sao để được bảo hộ sáng chế thì yêu cầu tính mới của sáng chế phải được đáp ứng? Ở đây “mới” […]

Tính sáng tạo của Sáng chế

Sáng tạo được hiểu là kết quả của một ý tưởng (có thể bắt nguồn từ những sáng chế khác), nhưng không nảy sinh một cách hiển nhiên Sáng tạo được hiểu là kết quả của một ý tưởng (có […]

Tài liệu đăng ký sáng chế

Sáng chế về nguyên tắc là một giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo được áp dụng để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy pháp luật đã quy định những đối tượng […]

Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

Sáng chế về nguyên tắc là một giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo được áp dụng để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy pháp luật đã quy định những đối tượng […]

Tách đơn đăng ký sáng chế

Tách đơn đăng ký sáng chế được hiểu là từ một đơn sáng chế ban đầu, chủ đơn theo yêu cầu hoặc chủ động tách giải pháp kỹ thuật trong đơn sáng chế ban đầu thành một hoặc nhiều đơn […]

Đăng ký sáng chế máy công nghiệp

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích nói chung và đăng ký sáng chế cho máy công nghiệp nói riêng đều được tiến hành thông qua việc nộp đơn và cấp bằng độc quyền sáng chế. Hướng dẫn đăng […]

Đăng ký sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký sáng chế, đăng ký bản quyền sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp cho các cá nhân, tổ chức, nhà khoa học…có thể bảo vệ được cho thành quả nghiên cứu của mình. Đăng ký Sáng […]

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Hà Nội

Đăng ký sáng chế tại Hà Nội – Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế hay đăng ký bảo hộ sáng chế. Liên hệ với trademarks.vn theo email: banquyenlogo@gmail.com hoặc tel 0914195266 để được hướng dẫn đăng […]

Đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế hay đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ sở hữu, nhà sáng tạo có thể bảo hộ độc quyền cho “thành quả sáng tạo của mình”. Chỉ khi tiến hành đăng ký […]

Hướng dẫn đăng ký sáng chế

Hướng dẫn đăng ký sáng chế – Bạn đang có nhu cầu đăng ký sáng chế, bạn đang tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế, bạn không biết cách làm tờ khai đăng ký sáng chế hay bạn đang […]

Facebook của chúng tôi