Thủ tục giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp mới nhất

Khiếu nại sở hữu công nghiệp là quyền của các tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định của cơ quan quản lý nhà nước.  Bài viết sau cung cấp các thông tin về thủ tục giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp.

1.  Quyền khiếu nại

Chủ thể khiếu nại: Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại

Cách thức khiếu nại:

(i) khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc

(ii) khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

2.  Thời hiệu khiếu nại

Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng 90 ngày. Kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

Khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày. Kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

3. Trình tự khiếu nại

(i) Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại của cấp trực tiếp ra quyết định hoặc thông báo liên quan đến sở hữu công nghiệp (khiếu nại lần thứ nhất) mà khiếu nại không được giải quyết hoặc

(ii) Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan này thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại lần thứ hai) hoặc khởi kiện tại toà án.

(iii) Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đó có quyền khởi kiện tại toà án.

4.  Hồ sơ khiếu nại 

Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ:

(i) họ và tên,

(ii) địa chỉ của người khiếu nại;

(iii) số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại;

(iv) nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại;

(v) đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

– Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại;

+ Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ;

+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai);

+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

5. Thủ tục giải quyết khiếu nại

 • Thụ lý đơn khiếu nại (10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại)
 • Quyết định giải quyết khiếu nại

a) Căn cứ vào lập luận, chứng cứ của người khiếu nại và bên liên quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

b) Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên liên quan về những lập luận và chứng cứ của bên kia được sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết luận giải quyết khiếu nại.

c) Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

 

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Người biểu diễn có quyền gì theo pháp luật sở hữu trí tuệ

  Người biểu diễn có quyền gì theo pháp luật sở hữu trí tuệ

  Contents1.  Quyền khiếu nại2.  Thời hiệu khiếu nại3. Trình tự khiếu nại4.  Hồ sơ khiếu nại 5. Thủ tục giải quyết khiếu nại Thông thường chúng ta thường nghĩ chỉ có người sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật như […]

  Phân loại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Phân loại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Contents1.  Quyền khiếu nại2.  Thời hiệu khiếu nại3. Trình tự khiếu nại4.  Hồ sơ khiếu nại 5. Thủ tục giải quyết khiếu nại Khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, thì những sai phạm đó tùy vào nhiều yếu […]

  Nên đăng ký nhãn hiệu hay bản quyền logo

  Nên đăng ký nhãn hiệu hay bản quyền logo

  Contents1.  Quyền khiếu nại2.  Thời hiệu khiếu nại3. Trình tự khiếu nại4.  Hồ sơ khiếu nại 5. Thủ tục giải quyết khiếu nại Logo hay còn gọi là thương hiệu nhận diện của cá nhân tổ chức được gắn lên sản […]

  Hiểu thế nào cho đúng về tác phẩm phái sinh?

  Hiểu thế nào cho đúng về tác phẩm phái sinh?

  Contents1.  Quyền khiếu nại2.  Thời hiệu khiếu nại3. Trình tự khiếu nại4.  Hồ sơ khiếu nại 5. Thủ tục giải quyết khiếu nại Sự sáng tạo trong nghệ thuật là yếu tố cần thiết góp phần thúc đẩy xã hội phát […]

  Làm gì khi bị đạo nhái thương hiệu

  Làm gì khi bị đạo nhái thương hiệu

  Contents1.  Quyền khiếu nại2.  Thời hiệu khiếu nại3. Trình tự khiếu nại4.  Hồ sơ khiếu nại 5. Thủ tục giải quyết khiếu nại Đạo nhái thương hiệu là vấn đề khiến không ít doanh nghiệp đau đầu. Để xây dựng được […]

  Facebook của chúng tôi